sluiten
Let op! De website van Vereniging Eigen Huis kan op oudere browsers niet volledig correct werken.
Upgrade Internet Explorer of gebruik een andere browser zoals Google Chrome.
sluiten
Vereniging Eigen Huis maakt gebruik van cookies - Meer informatie.
Deel dit artikel:

Huurcontract tijdelijke verhuur

Als verhuurder moet u zorgdragen voor het 'ongestoord huurgenot' van uw huurder. Dat betekent dat de woning in alle opzichten gebruikt moet kunnen worden voor normale bewoning gedurende de looptijd van het huurcontract.

In het model huurcontract staat wat de verplichtingen van de verhuurder en de huurder zijn.

De huurbescherming die een normale huurder geniet, wordt bij tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet ingeperkt. De wetgever heeft daarvoor in de Leegstandwet strikte voorwaarden gesteld waaraan bij tijdelijke verhuur voldaan moet worden. Het is belangrijk dat hiermee in het huurcontract rekening wordt gehouden en dat u zich als verhuurder ook precies aan de regels houdt.

Houd bij tijdelijke verhuur in elk geval rekening met de volgende regels:

  • Een tijdelijk huurcontract kan worden aangegaan voor een periode van minimaal zes maanden. 
  • De opzegtermijn voor de tijdelijke huurder bedraagt minimaal één maand. 
  • De opzegtermijn voor de verhuurder bedraagt minimaal drie maanden. 

Downloads*

Download een model huurcontract voor tijdelijke verhuur (PDF, 39 kb) 
Download de toelichting op het model huurcontract voor tijdelijke verhuur (PDF, 105 kb) 
Download een model huurcontract voor tijdelijke verhuur (Word, 55 kb)
Download een voorbeeld van een inspectierapport (PDF)

* Alleen voor leden van Vereniging Eigen Huis


Alles over: