sluiten
Let op! De website van Vereniging Eigen Huis kan op oudere browsers niet volledig correct werken.
Upgrade Internet Explorer of gebruik een andere browser zoals Google Chrome.
sluiten
Vereniging Eigen Huis maakt gebruik van cookies - Meer informatie.
Deel dit artikel:

Privacy & cookies

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening legt Vereniging Eigen Huis persoonsgegevens van haar leden vast. Deze worden door Vereniging Eigen Huis verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en daarnaast om u te informeren over relevante producten en diensten. Hetzelfde geldt voor de dochtermaatschappijen van Vereniging Eigen Huis (Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. en Eigen Huis Hypotheekservice B.V.).

Op verzoek zullen wij u inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals wij die geregistreerd hebben en indien noodzakelijk deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. U kunt daartoe een brief richten aan Vereniging Eigen Huis, t.a.v. Ledenservice, Postbus 735, 3800 AS Amersfoort.

Uw privacy

Vereniging Eigen Huis is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen houden zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn Vereniging Eigen Huis, Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. en Eigen Huis Hypotheekservice B.V. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Winkel

Als u iets in de webwinkel bestelt, verstuurt u uw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een zogenoemde Secure Socket Layer (SSL). Dat is een moderne beveiligingstechniek waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien. Vanwege het veiligheidsaspect kunt u momenteel bij ons betalen met een acceptgiro of door afgifte van een eenmalige machtiging.

Clickgedrag

Op de website van Vereniging Eigen Huis worden ook algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens als input worden gebruikt om meer gerichte informatie op onze website te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies, waarmee inzicht wordt verkregen in het gebruik van onze website. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de surfer vastleggen. Aan de hand hiervan kunnen bezoekers niet persoonlijk geïdentificeerd worden.

Cookies worden op onze site gebruikt als u gebruik maakt van één van onze modules. Daarnaast om toegang te krijgen tot ledenpagina's en voor het verzamelen van gegevens over het bezoek aan onze website. U kunt dan denken aan gegevens als het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u bekijkt. We kunnen zo de dienstverlening aan onze bezoekers verbeteren.

Zonder cookie zou u als bezoeker voor elk nieuw onderwerp steeds weer uw lidmaatschapsnummer en postcode moeten intikken. Wanneer u onze site weer verlaat blijft de cookie op uw computer staan. Het is mogelijk om het opslaan van cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Formulieren

Ook op andere plaatsen vragen wij gegevens om het contact met (aspirant-)leden te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld als u zich wilt aanmelden als lid, maar ook voor het doorgeven van uw gegevens als die gewijzigd zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Die gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat het Eigen Huis Magazine en eventuele bestellingen op het juiste adres worden afgeleverd. Op bepaalde plekken op onze site - onder meer via de knop 'Contact' boven aan de pagina - kunt u reageren op zaken die u op onze site bent tegengekomen.

Eigenhuis.nl en andere websites

Op de site van Vereniging Eigen Huis treft u een aantal links aan naar andere websites. Vereniging Eigen Huis is echter niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen omgaan met eventuele persoonsgegevens die u daar achterlaat. Lees hiervoor de privacyverklaring/het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Internet en e-mail

De afwikkeling van een aantal diensten gaat grotendeels via internet en e-mail. Door via Vereniging Eigen Huis opdrachten aan derden te verstrekken gaat u ermee akkoord dat correspondentie met u zoveel mogelijk via e-mail plaatsvindt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Vereniging Eigen Huis, t.a.v. Ledenservice, Postbus 735, 3800 AS Amersfoort.

Wijzigingen

Vereniging Eigen Huis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Vereniging Eigen Huis.

Meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens.