sluiten
De website van Vereniging Eigen Huis kan op oudere browsers mogelijk niet volledig correct werken.
Installeer de nieuwste versie van Internet Explorer of gebruik een andere browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.
Deel dit artikel:

Aanvragen bezwaarprocedure WOZ-specialisten

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? Neem zo snel mogelijk na ontvangst van de beschikking van uw gemeente contact op met WOZ-specialisten. De WOZ-jurist heeft zes weken de tijd om namens u bezwaar aan te tekenen. Jaarlijks realiseert WOZ-specialisten een belastingbesparing voor duizenden leden van Vereniging Eigen Huis. U kunt zich alleen online aanmelden.

Bent u erfgenaam? Ga dan naar WOZ en erfbelasting

Bezwaar maken

WOZ-specialisten heeft twee mogelijkheden om bezwaar te maken.

Grondig bezwaar

  • 5 minuten
  • 70% succeskans

Grondig bezwaar maken

Snel bezwaar

  • 1 minuut
  • 40% succeskans

Snel bezwaar maken

Aanmelding opsturen naar WOZ-specialisten

Na aanmelding ontvangt u een e-mail van WOZ-specialisten met de overeenkomst en de machtiging om de bezwaarprocedure te mogen voeren namens u. U ontvangt ook de inloggegevens voor uw account.

Onderteken deze documenten en upload de bescheiden (WOZ-beschikking, taxatieverslag*) via uw account of verstuur alles per post naar:

WOZ-specialisten
Antwoordnummer 21
4760 VN Zevenbergen

* Het taxatieverslag is vaak opgenomen als bijlage bij de WOZ-beschikking. U kunt het taxatieverslag bij de meeste gemeenten ook via de website downloaden (met DigiD). WOZ-specialisten kan het taxatieverslag eventueel ook voor u opvragen.

Beoordeling en WOZ bezwaarprocedure

  1. De juristen van WOZ-specialisten beoordelen uw dossier op haalbaarheid.
  2. Als WOZ-specialisten uw bezwaarschrift in behandeling neemt, dan kunt u via uw account de status van uw bezwaarschrift volgen. Bij vragen neemt WOZ-specialisten contact met u op voordat het bezwaarschrift bij de gemeente wordt ingediend.
  3. WOZ-specialisten informeert u zodra de uitspraak van de gemeente op het ingediende bezwaarschrift bekend is.
  4. Wanneer uw bezwaar gegrond wordt verklaard, is de gemeente verplicht u daarvoor een kostenvergoeding te geven die de kosten van WOZ-specialisten dekt. Wijst de gemeente het bezwaar af, dan neemt WOZ-specialisten de gemaakte kosten volledig voor haar rekening. U betaalt in beide gevallen dus niets.

In beroep gaan

Bent u niet tevreden met de uitspraak van de gemeente, dan kunt u (met gratis hulp van de WOZ-specialisten) in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie

WOZ bezwaar maken loont
Kosteloos bezwaar
Bezwaar maken erfgenamen
Contact


Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

(033) 450 77 50

Onze ledenservice is op werkdagen bereikbaar van 08:30 - 16:30 uur

Of ga naar de contactpagina ›

WOZ-bespaarcalculator

Wilt u weten hoeveel u bespaart als u bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking? Vul de WOZ-waarde van de gemeente in en wat รบ vindt dat de WOZ-waarde moet zijn en u weet wat u bespaart.

Naar de bespaarcalculator

WOZ in beeld

WOZ in beeld

Waar staat WOZ voor? Voor welke belastingen heeft de WOZ gevolgen? En wat bepaalt de waarde van uw huis? Wat kunt doen om bezwaar te maken?

Bestel nu de webpublicatie