Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Stimuleringsmaatregelen energiebesparing per 1 juli ingegaan

Geplaatst op 01 jul 2009 , bijgewerkt 01 jul 2009, 22:00

De volgende vier stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing zijn per 1 juli 2009 van kracht geworden: Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviez...

De volgende vier stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing zijn per 1 juli 2009 van kracht geworden:

 1. Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen
 2. Subsidieregeling Isolatieglas
 3. Verlaging btw naar 6% voor isolatiewerkzaamheden
 4. Energiebesparingskrediet

Tijdelijke subsidieregeling voor maatwerkadviezen

Er is een tijdelijke subsidieregeling voor maatwerkadviezen ingesteld. De ingangsdatum hiervan is 1 juli 2009 en de regeling loopt 31 december 2010 af. De hoogte van de subsidie is maximaal € 200,- (inclusief btw). De maatwerkadviezen kosten gemiddeld tussen de € 150,- en € 350,-. Voor het verkrijgen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning.
 • Het advies is opgesteld door een gecertificeerd adviseur.
 • Het advies is afgegeven op of na 1 juli.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bewijsstukken aan te leveren:

 • Kopie factuur met omschrijving van de verrichte werkzaamheden op adres.
 • Betalingsbewijs van factuur.

Voor meer informatie kunt u de website www.senternovem.nl/maatwerkadvies raadplegen.

Subsidieregeling isolatieglas

Ook komt er een subsidieregeling voor isolatieglas. Deze regeling gaat weliswaar officieel in per 1 oktober 2009, maar het wordt mogelijk om de subsidie met terugwerkende kracht tot 1 juli aan te vragen. Voor het verkrijgen van deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning
 • Het gaat om woningen die voor 1995 zijn gebouwd
 • Het isolatieglas moet zijn type HR++ 13mm en hoger.
 • Het plaatsen van het glas moet na 1 juli zijn gedaan.

Om de subsidie te verkrijgen hoeft u alleen de aanschafbon te overleggen. Maximaal 20% van de door u gemaakte kosten wordt vergoed. Het ministerie van VROM moet de regeling nog nader uitwerken. Het is dan ook nog niet bekend waar u precies terecht kunt voor het aanvragen van de subsidie. Zodra er meer informatie is, houden wij u ervan op de hoogte.

Verlaging btw naar 6% voor isolatiewerkzaamheden

De btw voor vloer-, dak- en muurisolatie van woningen wordt verlaagd van 19% naar 6%. Het gaat hier om isolatie woningen die al minimaal 2 jaar in gebruik zijn. De maatregel heeft betrekking op de werkzaamheden (arbeidsloon) en niet op de levering van isolatiemateriaal, aldus de toelichting op de maatregel. Helemaal duidelijk is de toelichting hierover echter niet. Er wordt in de toelichting ook verwezen naar Europese regelgeving waarin materialen worden uitgezonderd die meer dan 50% vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten. Vereniging Eigen Huis heeft hierover verduidelijking gevraagd bij het ministerie van Financiën. Indien hier meer over bekend is, zullen wij u hierover berichten.

Energiebesparingskrediet

Het Rijk zal garant staan voor consumptieve kredieten ten behoeve van energiebesparende maatregelen in woningen. Deze garantstelling zorgt ervoor dat de rente van deze lening lager ligt dan een regulier consumptief krediet dat niet wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelen. Het krediet zal worden aangeboden door de banken.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 2 juli 2009

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers