Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Een nieuwe kans voor het energielabel?

Geplaatst op 07 jan 2009 , bijgewerkt 07 jan 2009, 23:00

Het energielabel voor woningen krijgt een nieuwe kans. Of het die kans gaat waarmaken valt nog te bezien. Het nieuwe label wordt in maart van dit ja...

Het energielabel voor woningen krijgt een nieuwe kans. Of het die kans gaat waarmaken valt nog te bezien. Het nieuwe label wordt in maart van dit jaar ingevoerd, maar het ministerie van VROM heeft op 7 januari al bekend gemaakt hoe het energielabel er straks uit gaat zien.

Of het nieuwe label in de praktijk aan alle verwachtingen voldoet en de kritiek wegneemt, moet nog worden onderzocht. Tot dat moment kan een definitief oordeel over de kwaliteit nog niet worden gegeven.

Oorspronkelijk label

Vorig jaar werd duidelijk dat het oorspronkelijke energielabel de toets der kritiek niet kon doorstaan. Vereniging Eigen Huis pleitte daarom voor uitstel, tot het moment dat het label van voor tot achter deugdelijk in elkaar zat. De minister besliste anders, maar nam op aandringen van Vereniging Eigen Huis wel een aantal maatregelen. Er werd in 2008 een examenregeling ingevoerd, het werd voor consumenten mogelijk de opnamegegevens op te vragen en er wordt gewerkt aan een klachtenregeling.

Uit praktijkonderzoek van Vereniging Eigen Huis bleek dat, in tegenstelling tot wat de consument werd verteld, energielabels slechts onderling vergelijkbaar zijn als woningen van precies hetzelfde type zijn (het label van een vrijstaande woning kan hierdoor alleen met een andere vrijstaande woning worden vergeleken, een hoekappartement alleen met een ander hoekappartement, etc.). Verder gaf het label niet duidelijk aan wat het huidige energieverbruik van de woning is en waren de aanbevolen verbetermaatregelen regelmatig onder de maat en soms ronduit onjuist.

Het nieuwe label

Het nieuwe energielabel geeft nu wel aan op welk woningtype het van toepassing is. Bij het nieuwe label hoort ook een toelichting op de mogelijke verbetermaatregelen. Ook wordt aangegeven hoe hoog het huidige energieverbruik van de woning is. Het energieverbruik wordt echter aangegeven in Megajoules.

Vereniging Eigen Huis vindt dit een gemiste kans. Megajoules is een eenheid die door consumenten in de praktijk niet wordt gebruikt en vaak niet wordt begrepen. Vereniging Eigen Huis heeft daarom al vroegtijdig gepleit voor een aanduiding in KWh (elektriciteit) en M3 (gas). Dat zijn eenheden die ook op de energiefactuur staan en dus voor een beter begrip van het energieverbruik van een woning zorgen.

Vereniging Eigen Huis vindt discussies over sancties op het verkopen van een huis zonder energielabel voorbarig. Het label heeft een valse start gemaakt en zal haar waarde eerst in de praktijk moeten bewijzen. Vereniging Eigen Huis vindt het belangrijk dat kopers van woningen inzicht krijgen in de energiezuinigheid en een goed werkend label kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Het vertrouwen van de consument moet echter eerst herwonnen worden. Randvoorwaarde voor succes is dat de overheid met een financieel stimuleringsprogramma moet komen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Alleen op die manier kan het energielabel een zinvolle rol vervullen bij energiebesparing in de woning.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiĆ«le gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.