Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Koop alleen een nieuwbouwwoning met garantie tegen faillissement

Geplaatst op 04 feb 2009 , bijgewerkt 04 feb 2009, 23:00

Het is voor kopers van nieuwbouwwoningen in deze economisch onzekere tijd van essentieel belang dat zij alleen een huis kopen met een garantie tegen...

Het is voor kopers van nieuwbouwwoningen in deze economisch onzekere tijd van essentieel belang dat zij alleen een huis kopen met een garantie tegen de gevolgen van een eventueel faillissement van de aannemer. Het faillissement van bouwbedrijf Van Hoogevest in Amersfoort toont de noodzaak daartoe nog eens aan.

Als gevolg van de kredietcirisis is het aantal faillissementen van bouwbedrijven sterk toegenomen. Een certificaat van GIW of Stiwoga geeft de garantie dat een woning zonder extra kosten wordt afgebouwd als de bouwer failliet gaat. Notarissen moeten vóór de overdracht van de grond controleren of het waarborgcertificaat daadwerkelijk verstrekt is aan de koper.

In verkoopbrochures en het koopcontract van nieuwbouwwoningen wordt vaak vermeld dat de woning onder GIW- of Stiwogagarantie zal worden gebouwd. Deze vermelding alleen geeft de koper echter nog geen enkele zekerheid. De koper kan pas aanspraak maken op de garantie als hij het waarborgcertificaat ook daadwerkelijk in handen heeft.

De koper moet het waarborgcertificaat ontvangen hebben vóór overdracht van de grond bij de notaris, omdat hij vanaf dat moment financiële risico's gaat lopen. Als het waarborgcertificaat bij de overdracht niet aanwezig is, adviseert Vereniging Eigen Huis om de leveringsakte niet te tekenen. Een toezegging dat het wel goed komt of dat het certificaat later wordt nagezonden is onvoldoende en biedt geen enkele garantie.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 5 februari 2009

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.