Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Maatregelen capaciteitstarief mager

Geplaatst op 12 mrt 2009 , bijgewerkt 12 mrt 2009, 23:00

Per januari 2009 geldt het capaciteitstarief. De netbeheerder berekent vanaf dat moment de transportkosten voor elektra op basis van de capaciteit v...

Per januari 2009 geldt het capaciteitstarief. De netbeheerder berekent vanaf dat moment de transportkosten voor elektra op basis van de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting in de woning. Tot voor kort werden deze kosten berekend op basis van het verbruik van elektra.

Commentaar op het capaciteitstarief

Vereniging Eigen Huis heeft in december 2008 geconstateerd dat deze nieuwe regeling voor de levering van elektriciteit nadelig is voor bepaalde consumenten. Door de nieuwe regeling krijgen veel appartementseigenaren met een lift in het gebouw een hogere rekening door het vaste aansluittarief. In sommige gevallen gaan de aansluitkosten omhoog van € 340,- naar € 1.800,- per jaar.

Per bewoner kan de nieuwe regeling voor een lastenverzwaring van honderden euro's zorgen. Ook huiseigenaren die hebben geïnvesteerd in een milieuvriendelijke warmtepomp of waarvan de woningen zijn aangesloten op stadsverwarming kunnen fors meer gaan betalen. Dit terwijl het nieuwe tarief juist tot een administratieve lastenverlaging bij netbeheerders leidt en dus een besparing oplevert. De vereniging vindt dan ook dat deze besparing moet doorwerken naar de consument. Bovendien had minister Van der Hoeven (EZ) steeds beloofd dat consumenten er door de nieuwe capaciteitsregeling niet op achteruit zullen gaan.

Actie van de vereniging

Vereniging Eigen Huis vond daarom dat de nieuwe regeling onmiddellijk moest worden bijgesteld zodat appartementseigenaren en eigenwoningbezitters met een warmtepomp of stadsverwarming ook in 2009 niet meer dan een regulier consumententarief betalen. De vereniging heeft minister van der Hoeven dan ook middels een brief om maatregelen verzocht.

Maatregelen minister

Op 11 maart heeft de minister de kamerleden schriftelijk laten weten hoe zij de gedupeerden tegemoet wil komen.

Ten eerste zal er een fiscale compensatie van € 119,62 per jaar in de energiebelasting komen voor elektrische aansluitingen zonder verblijfsfunctie. Denk daarbij aan gemeenschappelijke aansluitingen als een lift in appartementencomplexen. De kosten voor deze tegemoetkoming zullen worden verhaald op overige verbruikers.

Ten tweede komt er een overgangsregeling voor gedupeerden die substantieel nadeel ondervinden van de invoering van het capaciteitstarief. Eigenaren die hun zware elektrische aansluiting niet kunnen verlagen komen hiervoor in aanmerking. De gedupeerden krijgen in 2009 hiervoor 38% van de meerkosten gecompenseerd en in 2010 19%.

Ten derde worden gedupeerden met een warmtepomp gecompenseerd in de vorm van een eenmalige aanschafsubsidie voor een piekregelsysteem (ca. € 400). Hierdoor kan bij bepaalde warmtepompen de aansluitwaarde van de elektrische aansluiting omlaag en daalt dus het capaciteitstarief.

Reactie Vereniging Eigen Huis op maatregelen minister

Vereniging Eigen Huis vindt de fiscale compensatie voor aansluitingen zonder verblijfsfunctie een prima maatregel, echter het bedrag is veel te gering. Naar aanleiding van het meldpunt blijkt dat de kostenstijging per gedupeerde eigenwoningbezitter vaak al hoger ligt dan € 200,- per jaar. Een bedrag van € 119,62 voor een appartementencomplex, dat vervolgens verdeeld moet worden over alle eigenaren stelt dan weinig voor.

Daarnaast heeft de vereniging herhaaldelijk aangedrongen op een structurele compensatie van de gedupeerden door het capaciteitstarief. Door de overgangsregeling worden gedupeerden slechts voor twee jaar en een beperkt bedrag gecompenseerd. Overigens heeft de vereniging er ook op aangedrongen dat het tarief van € 50,- voor het verlagen van de aansluitwaarde het eerste jaar gratis moet zijn. Jammer dat dit niet in de compenserende maatregelen is overgenomen.

De aanschafsubsidie voor een piekregelsysteem voor warmtepompen vindt de vereniging een mooi gebaar.

Ten aanzien van de kosten voor de compenserende maatregelen vindt Vereniging Eigen Huis het onterecht dat deze deels verhaald worden op overige huishoudens. Uit eerder onderzoek blijkt dat afnemers € 1 miljard teveel betalen aan hun netbeheerder. Door het capaciteitstarief wordt ook nog eens een jaarlijkse besparing van € 30 miljoen bij de netbeheerders verwacht. Het is dan ook niet meer dan redelijk de compenserende maatregelen geheel voor rekening van de netbeheerders te laten komen.

Actie van de vereniging

Vereniging Eigen Huis heeft bij de minister haar ongenoegen over de maatregelen die zij voorstelt kenbaar gemaakt en nadrukkelijk verzocht om de maatregelen te wijzigen of financieel bij te stellen.

Laatste stand van zaken:

De behandeling van het wetsvoorstel over het capaciteitstarief in de Eerste Kamer heeft op 7 april plaatsgevonden.

In ditzelfde wetsvoorstel wordt ook de invoering van de slimme meter geregeld. Bij stemming op 7 april is het wetvoorstel aangehouden, totdat de Tweede Kamer akkoord gaat met een wetsvoorstel ter verbetering van het huidige voorstel.

Vereniging Eigen Huis streeft danwel via het verbeterde wetvoorstel, danwel via een andere weg (de ministeriële regeling) naar betere compenserende maatregelen voor de gedupeerden.

Vragen van leden

Vraag 1: wat moeten we zelf, individueel doen?
Antwoord: U kunt nagaan of u de elektrische aansluitwaarde in uw woning/complex kunt verlagen en dit zo mogelijk laten doen. Moet uw huishouden meer betalen door het capaciteitstarief, dan hebt u hierover van uw energieleverancier of netbeheerder bericht ontvangen, in de meeste gevallen schriftelijk. Hierin staat ook dat huishoudens contact op kunnen nemen om te bekijken of de elektrische aansluitwaarde te verlagen is. U betaalt € 50,- voor het verlagen van de aansluitwaarde. Voor de rest is het nog even afwachten.

Vraag 2: Mijn/onze energieleverancier heeft een brief gestuurd. Kan ik die opsturen naar Vereniging Eigen Huis?
Antwoord: Dit heeft geen zin. De strekking van deze brieven is ons bekend. Wij strijden hard voor een passende oplossing.

Vraag 3: Is er überhaupt nog iets tegen te doen?
Antwoord: De minister heeft door middel van de maatregelen al laten zien dat zij de problematiek serieus neemt. Vereniging Eigen Huis vindt de maatregelen echter veel te mager en strijdt voor betere maatregelen. De vereniging bericht hierover via deze website.

Vraag 4: Ik betaal inmiddels een hoog tarief. Wat moet ik doen?
Antwoord: U kunt op dit moment nagaan of u uw elektrische aansluitwaarde kunt verlagen en zo mogelijk dit doen (zie ook vraag 1). Eventuele financiële compensatie naar aanleiding van maatregelen die de minister nog zal treffen zullen met terugwerkende kracht tot januari 2009 gelden.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 13 maart 2009

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers