Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Vereniging Eigen Huis strijdt voor verlaging Onroerende zaakbelasting

Geplaatst op 31 mrt 2009 , bijgewerkt 31 mrt 2009, 22:00

Op woensdag 1 april heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de ministeries van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Financiën en de Ve...

Op woensdag 1 april heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de ministeries van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de opbrengsten van de lokale heffingen en de daarbij geldende macronorm voor de OZB. Om invloed uit te oefenen op dit overleg heeft Vereniging Eigen Huis afgelopen week een brief gestuurd naar de Minister en Staatssecretaris van het ministerie van BZK. In deze brief heeft de vereniging aangedrongen op een forse verlaging van de OZB in 2010.

Mening Vereniging Eigen Huis

De macronorm die voor de stijging van de OZB in 2007 tussen het rijk en de gemeenten is overeengekomen, is volgens Vereniging Eigen Huis sterk achterhaald en moet aan de verslechterde economische situatie worden aangepast.

De huidige macronorm biedt gemeenten de ruimte om de OZB voor volgend jaar nog aanzienlijk te verhogen. Onder de huidige omstandigheden is dat volgens Vereniging Eigen Huis onaanvaardbaar. De vereniging vindt dat de huidige situatie aanleiding geeft om de OZB in 2010 fors te verlagen.

Als de uitkomst van het overleg bekend is, informeren wij u nader op onze website.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 01 april 2009

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.