Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Kamer stemt tegen verplichting slimme meter

Geplaatst op 06 apr 2009 , bijgewerkt 06 apr 2009, 22:00

Op 3 juli 2008 zijn door de tweede kamer wetsvoorstellen aangenomen voor het gefaseerd invoeren van zogenaamde "slimme meters". In overleg met het p...

Op 3 juli 2008 zijn door de tweede kamer wetsvoorstellen aangenomen voor het gefaseerd invoeren van zogenaamde "slimme meters". In overleg met het parlement is gekozen om de invoering van deze meters in twee fasen te gaan doen.

De eerste fase is een periode van waarschijnlijk twee jaar waarin de slimme meters worden aangebracht bij met name nieuwbouw en renovatieprojecten en daar waar de energieprestatie van woningen aanzienlijk wordt verbeterd.

Na twee jaar (verwachting begin 2011) zal op basis van de rapportages besloten worden door de minister van Economische Zaken of tot grootschalige uitrol wordt overgegaan.

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een digitale meter met een ingebouwde technologie waardoor deze op afstand uitgelezen en bediend kan worden. Er zijn slimme meters voor het meten van elektriciteitsverbruik en voor het gasverbruik.

Wat zijn de bezwaren tegen de slimme meter?

De verplichte invoering van deze "slimme meters" roept steeds meer verzet op bij diverse partijen.

 • Een groot bezwaar tegen de invoering van de slimme meter is de aantasting van de privacy. Door op afstand de meetgegevens te kunnen uitlezen kan een leverancier precies zien wanneer iemand energie verbruikt en bijvoorbeeld precies zien of iemand thuis is.
 • Vorig jaar nog is aangetoond dat de gegevens van de slimme meter te hacken zijn. Er is vervolgens aan de beveiliging van de slimme meter gewerkt en aangegeven dat dit continu onder de aandacht zal blijven. Het is echter de vraag of de beveiliging van de slimme meter op dit moment reeds voldoende is. Bij onvoldoende beveiliging kan een hacker precies zien of iemand op vakantie is. Dit geeft dus bijzonder nuttige informatie voor inbrekers.
 • Het is nog onduidelijk in hoeverre de slimme meter daadwerkelijk tot een kostenbesparing op energiegebied zal leiden. En of dit opweegt tegen de kosten die gemoeid zijn met het invoeren en in stand houden van de meter (de slimme meter verbruikt namelijk energie)
 • De slimme meters die nu in omloop zijn, zijn niet toegerust om eigen opgewekte energie (zonnecollectoren en op termijn ook de HRe ketel) te kunnen registreren. Naast deze meter moet dus nog een extra meter geplaatst worden.
 • Door gebruik van de slimme meter kan een leverancier makkelijker (op afstand) de toeleverantie van stroom of gas stopzetten. Bijvoorbeeld als ze vinden dat u niet snel genoeg betaalt.
 • De netbeheerder kan, met ingang van de wet die de slimme meter verplicht, aangifte doen als iemand geen digitale meter wil. Dan kan er strafvervolging worden ingesteld met als gevolg een boete van maximaal 17.000 euro, een taakstraf of zes maanden gevangenis.

Waarom worden slimme meters ingevoerd?

Slimme meters worden ingevoerd om huishoudens en andere kleinverbruikers meer bewust te maken van hun energieverbruik. Daarnaast is het door de slimme meters voor energieleveranciers mogelijk hun diensten en producten beter op de consument af te stemmen.

Wat zijn de eisen aan een slimme meter?

De wettelijke voorwaarden waaraan een slimme meter moet voldoen zijn beschreven in een rapport (NTA 8130), opgesteld door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). Een aantal opgenomen eisen:

 • Op afstand afleesbaar
 • Op afstand aan- en afsluiten
 • Prepaid moet mogelijk zijn
 • Bewustwording bevorderend
 • Monitoren markt mogelijk maken

Wat zijn de voor- en nadelen van een dergelijke slimme meter?

Voordelen:

 • inzicht in energieverbruik (markt en individueel)
 • Minder moeite bij overstappen leverancier
 • Op afstand aan- en afsluiten (vooral voordeel voor leverancier)
 • bij afsluiten Minder risico dat andere aansluitingen hinder ondervinden
 • Koppeling mogelijk met decentrale energievoorzieningen

Nadelen:

 • Risico op privacyschending
 • Gevaar van hacken van de gegevens
 • Meters kosten energie
 • kosten invoering/uitrol
 • Men kan geen gegevens verzamelen van de eigen opgewekte energie

Wat is het standpunt van Vereniging Eigen Huis met betrekking tot het invoeren van de slimme meter?

Dat de Nederlander door de slimme meter energiebewuster wordt, vindt Vereniging Eigen Huis een prima doel. De slimme meter moet de consument echter meer opleveren dan alleen energiebewustzijn.

De vereniging vindt dat er geen sprake mag zijn van een verplichting van de meter. Ook niet bij nieuwbouw- of grote renovatieprojecten. Als voldoende aangetoond en gecommuniceerd wordt dat de slimme meter tot energiebesparing leidt en dus de nodige kostenbesparing oplevert, zal de consument er echt wel toe bereid zijn vrijwillig zo'n meter aan te schaffen.

Tot op heden zijn de voordelen volgens Vereniging Eigen Huis onvoldoende aangetoond. Ook zaken als de privacy, beveiliging tegen hackers en toepasbaarheid in combinatie met energie-opwekkers (zonder dat hier een aparte meter voor nodig is) moeten eerst voldoende gewaarborgd zijn.

Daarnaast is belangrijk dat de consument bij plaatsing van de slimme meter voldoende handreikingen krijgt voor mogelijke kostenbesparingen. Een goed meetinstrument en goede voorlichting over de mogelijkheden en de voordelen ervan zijn volgens Vereniging Eigen Huis essentieel.

Wat is de laatste stand van zaken?

Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft op 7 april tegen het wetsvoorstel van minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) gestemd om nieuwe, 'slimme' elektriciteitsmeters in elk huishouden te verplichten. De meters zouden op gespannen voet staan met privacyregels.

Het wetsvoorstel wordt aangehouden, totdat de Tweede Kamer akkoord gaat met een wetsvoorstel ter verbetering van het huidige voorstel over de slimme meter.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 07 april 2009

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten. Bekijk het overzicht

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers