Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Tarieven successie- en schenkingsrecht omlaag

Geplaatst op 23 apr 2009 , bijgewerkt 23 apr 2009, 22:00

Toevoeging 17 december 2009:Op 15 december 2009 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris De Jager (Financiën) om ...

Toevoeging 17 december 2009:
Op 15 december 2009 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris De Jager (Financiën) om de huidige successiewet te wijzigen. Naast een verhoging van de vrijstellingen springen de tarieven in het oog. Deze worden niet alleen in het algemeen lager, maar het aantal tariefschijven wordt teruggebracht van 7 naar 2.

Een flinke vereenvoudiging dus. In het wetsvoorstel worden de begrippen successie- en schenkingsrecht vervangen door erfbelasting en schenkbelasting. De Wet schenk- en erfbelasting treedt per 1 januari 2010 in werking.

Staatssecretaris J.C. de Jager diende op 20 april 2009 een wetsvoorstel in om de huidige successiewet te wijzigen. Naast een verhoging van de vrijstellingen springen de tarieven in het oog. Deze worden niet alleen lager, maar het aantal tariefschijven wordt teruggebracht van 7 naar 2. Een flinke vereenvoudiging dus. In het wetsvoorstel worden de ouderwetse begrippen successie- en schenkingsrecht vervangen door erfbelasting en schenkbelasting.

Partners en kinderen

Voor de erfbelasting wordt de vrijstelling voor de partners met ca € 70.000,- verhoogd naar € 600.000,-. De vrijstelling voor kinderen gaat van € 10.323,- naar € 19.000,-. Het tarief voor partners en kinderen, dat nu van 5% tot 27% loopt, zal volgens het wetsvoorstel 10% bedragen over de eerste € 125.000,- en over alles daarboven zal 20% moeten worden afgedragen.

Toevoeging 26-08-2009:
Let op: Het partnerbegrip zal onder de nieuwe wet wijzigen. Nu kan er een beroep worden gedaan op de volledige partnersvrijstelling indien er minimaal 5 jaar een gemeenschappelijke huishouding is gevoerd. Na invoering van de herziene wet, kan er door samenwonenden enkel een beroep worden gedaan op de vrijstelling, indien er op het moment van overlijden minimaal een half jaar een notarieel samenlevingscontract bestaat. Hierin moet een zorgplicht voor elkaar zijn opgenomen. Er komt een overgangsregeling, waarin samenwoners tot een half jaar na invoering van de wet de tijd krijgen om alsnog een notariële samenlevingsovereenkomst te sluiten.

Kleinkinderen

Het tarief voor kleinkinderen zal worden verlaagd naar 18% tot € 125.000,- en 36% over alles daarboven. Ook voor kleinkinderen zal de vrijstelling € 19.000,- gaan bedragen.

Overigen

In de derde tariefgroep vallen de overige verkrijgers. Zij betalen 30% over de eerste € 125.000,- en over het meerdere is 40% verschuldigd. De vrijstelling wordt € 2.000,-.

Schenkbelasting

De tarieven van de schenkbelasting zullen gelijk zijn aan de erfbelasting. De (jaarlijkse) vrijstellingen bedragen € 5.000,- voor kinderen en € 2.000,- voor overigen. De eenmalige vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 35 jaar blijft bestaan en zal € 24.000,- gaan bedragen.

Waardering eigen woning

Mede op verzoek van de Vereniging Eigen Huis zal de waardebepaling van een woning na de wetswijziging worden aangesloten bij de WOZ-waarde. Onder de bestaande wet is de woning belast voor de waarde in het economische verkeer. Dit kan tot onduidelijkheid en discussie met de belastingdienst leiden. De voorstellen zouden op 1 januari 2010 moeten ingaan. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte. \

Vragen van leden

Vraag 1: Mijn woning staat op grond in erfpacht. Moeten mijn erfgenamen straks erfbelasting betalen over de WOZ-waarde?
Antwoord: Nee, de WOZ waarde mag worden verminderd met de waarde van de jaarlijks verschuldigde canon. Voor de waardebepaling hiervan volgen nog aanvullende regels.

Vraag 2: Wij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd en betalen de premie voor de overlijdensrisicoverzekering 'kruislings'. Is dat nog zinvol?
Antwoord: Ja, er is in het wetsvoorstel geen wijziging aangebracht met betrekking tot de belastbaarheid van de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. Door het kruislings betalen van de premie, kan heffing over de uitkering worden voorkomen. Let u erop dat er geen finaal verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden is opgenomen, want dat zou het effect te niet doen.

Vraag 3: Heb ik na invoering van het wetsvoorstel geen testament meer nodig?
Antwoord: Een testament is vooral van belang als u bepaalde zaken anders wil regelen dan in de wet opgenomen. Dat kan de verdeling van de nalatenschap betreffen, het regelen van het voogdijschap over minderjarige kinderen, maar ook het aanwijzen van een executeur wordt in een testament vastgelegd.

Vraag 4: Krijg ik uitstel van betaling voor de aanslag erfbelasting als de woning uit de boedel lang te koop staat?
In het wetsvoorstel is geen uitbreiding van de mogelijkheden van betalingsuitstel opgenomen. Volgens de huidige regeling kunt u op verzoek tot twaalf maanden uitstel van betaling krijgen, welke termijn onder bijzondere omstandigheden kan worden verlengd.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 24 april 2009

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers