Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Kabinet doet weinig voor eigenwoningbezitters

Geplaatst op 17 mei 2009 , bijgewerkt 17 mei 2009, 22:00

Het kabinet kondigde vrijdag 15 mei een pakket maatregelen aan om de woningbouw en de energiebesparing te stimuleren. De maatregelen moeten vooral d...

Het kabinet kondigde vrijdag 15 mei een pakket maatregelen aan om de woningbouw en de energiebesparing te stimuleren. De maatregelen moeten vooral de doelstellingen uit het regeerakkoord veilig stellen en het beschikbare budget komt vooral in de huursector terecht. Veel effect op de woningmarkt zullen de maatregelen niet hebben.

Alleen eigenwoningbezitters in nood worden tegemoet gekomen met bestaande maatregelen die geen geld kosten. De enige maatregel die de woningmarkt echt gaat helpen - verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie - wordt nog eerst nader bestudeerd voordat daarover kan worden besloten. Uit alles blijkt dat het huidige Kabinet weinig op heeft met de woningmarkt en met de koopsector al helemaal niet.

Energiebesparende maatregelen

Vereniging Eigen Huis vindt het een uitstekend idee om energiebesparende maatregelen in woningen te stimuleren, maar ziet dat niet als steunmaatregel voor de woningmarkt. Weinig mensen zullen op dit moment genegen zijn daar een extra lening voor af te sluiten, ook al is dat tegen een lagere rente. Het zal geen extra beweging opleveren op de woningmarkt, eerder het tegendeel. Over de precieze inhoud van de regeling die hiervoor wordt ontworpen valt nog niets te zeggen. De details zijn nog niet bekend.

Ook het idee om eventueel het Btw-tarief te verlagen voor isolatiewerkzaamheden is nog niet uitgewerkt door het Kabinet. Vereniging Eigen Huis pleit ervoor dat deze maatregel gaat gelden voor al het onderhoud aan woningen. Naast kwaliteitsbehoud in de bestaande woningvoorraad levert dat ook een aanzienlijke bijdrage aan het behoud van werkgelegenheid.

Besteding budget

Het budget van 715 miljoen dat het Kabinet gedurende twee jaar ter beschikking heeft, komt voor het grootste deel (395 miljoen) in de grote steden terecht bij de wijkaanpak en de stedelijke vernieuwing, en is ook bedoeld voor de restauratie van monumenten. Het overige budget van 320 miljoen dat bestemd is voor energiebesparingsmaatregelen, komt geheel ten goede aan met name de woningcorporaties. Daar waar de eigenwoningbezitter geholpen wordt met een kredietgarantie voor een laagrentende lening (35 miljoen) of maatwerkadvies voor energiebesparing (12 miljoen) komt dat uit bestaande budgetten.

Hulp voor eigenwoningbezitter

De eigenwoningbezitter die in nood verkeert door de omstandigheden op de woningmarkt, wordt door het Kabinet op twee manieren 'geholpen'. Wie een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft en de hypotheeklasten door bijvoorbeeld werkloosheid tijdelijk niet kan opbrengen, kan met behoud van de NHG zijn hypotheek laten oplopen met maximaal 9% van het hypotheekbedrag. Op die manier kan een gedwongen verkoop onder omstandigheden worden voorkomen. De extra schuld moet later weer worden ingelopen. De bestaande Woonlastenfaciliteit van de NHG is hiervoor aangepast. De NHG wordt geheel gefinancierd door de deelnemers zelf. Voor de ruim 3,3 miljoen eigenwoningbezitters die geen NHG op hun hypotheek hebben zitten, geldt deze Woonlastenfaciliteit echter niet.

Op verzoek van Vereniging Eigen Huis heeft het Kabinet er werk van gemaakt om gemeenten te informeren over de mogelijkheden om te koop staande woningen tijdelijk te verhuren op basis van de Leegstandwet. Gemeenten zijn hiertoe door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geïnformeerd over de mogelijkheden van de Leegstandwet. Bij tijdelijke verhuur via de Leegstandwet gelden niet de vergaande huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk wetboek. Deze maatregel van het Kabinet houdt slechts in dat gemeenten zijn geïnformeerd door middel van een brochure. De minister van WWI heeft daarnaast gesproken met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de medewerking van de hypotheekverstrekkers die voor de tijdelijke verhuur noodzakelijk is.

Hoewel het Kabinet er alle blijk van geeft dat zij goed op de hoogte is van alle problemen op de woningmarkt, wijst zij eigenwoningbezitters erop dat zij in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid hebben. Van daadwerkelijke ondersteuning of stimulering van de koopsector is helaas nauwelijks sprake.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 18 mei 2009

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers