Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Reactie Vereniging Eigen Huis

Geplaatst op 30 jun 2009 , bijgewerkt 30 jun 2009, 22:00

Vereniging Eigen Huis is enthousiast over de voorgestelde verruiming van de bouwregels, maar verliest niet de belangen van buren uit het oog. Veren...

Vereniging Eigen Huis is enthousiast over de voorgestelde verruiming van de bouwregels, maar verliest niet de belangen van buren uit het oog.

Vereniging Eigen Huis is enthousiast over het besluit om meer te kunnen (ver)bouwen zonder vergunning. Nu is een vergunningsvrije uitbouw slechts mogelijk tot maximaal 2,5 meter, hoewel volgens de geldende bestemmingsplannen een uitbouw van 4 meter vrijwel overal al is toegestaan. Toch moet er nu nog een bouwvergunning worden aangevraagd, die vervolgens standaard wordt toegekend, en waartegen omwonenden bezwaar kunnen indienen. Als het bestemmingsplan de bouwaanvraag al toestaat zijn bezwaren in de regel niet succesvol. Het schrappen van deze overbodige procedure is winst voor iedereen met (ver)bouwplannen, terwijl de rechten van omwonenden niet verslechteren. Het voorstel laat overigens in stand dat bouwwerken aan de technische regels moeten voldoen zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.

Voorwaarde voor de verruiming van vergunningvrij bouwen is wel dat de belangen van buren niet onevenredig worden geschaad, vindt Vereniging Eigen Huis. Op een aantal punten kunnen de nieuwe regels over het bouwvergunningvrij bouwen vergaande gevolgen hebben voor buren. Hierbij gaat het vooral om:

  • uitbreiding van toegestane bebouwing van de achtertuin tot 100 m² (max. 50% van de achtertuinoppervlakte);
  • de mogelijkheid om de ruimte tussen woningen te bebouwen, waardoor het vrijstaande karakter van een (buur)pand verloren kan gaan, en;
  • de mogelijkheid om op bijgebouwen een kap te plaatsen met een nokhoogte van 4,5 meter.

Vereniging Eigen Huis houdt binnenkort een onderzoek waarvan de resultaten representatief zijn voor de Nederlandse bevolking om de mening over de verruiming van het vergunningsvrije bouwen te peilen.

Update

PvdA en ChristenUnie hebben tijdens de behandeling in de Vaste Kamercommissie een motie ingediend waarin zij vragen om vergunningvrij bouwen mogelijk te maken 'waarbij de in het bestemmingsplan geboden mogelijkheden wat betreft oppervlakte en maatvoering het maximum zijn'. Vereniging Eigen Huis merkt op dat de motie een stap terug betekent en nieuwe rechtsonzekerheid oplevert. Woningeigenaren moeten in dat geval het vaak ingewikkelde en ontoegankelijke bestemmingsplan controleren op de geldende voorschriften. Om zekerheid te krijgen moet de woningeigenaar daarom alsnog de gemeente om opheldering vragen. Dat is niet minder dan een verkapte bouwaanvraag die op traditionele wijze door de gemeente wordt behandeld en zorgt voor onnodige vertraging en kosten.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 1 juli 2009

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.