Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Hogere hypotheekgarantie alleen nog bij aankoop woning

Geplaatst op 16 jul 2009 , bijgewerkt 16 jul 2009, 22:00

Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie heeft vandaag een wijziging bekend gemaakt met betrekking tot de tijdelijke verhoging van de ...

Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie heeft vandaag een wijziging bekend gemaakt met betrekking tot de tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) naar € 350.000. Met ingang van 17 september 2009 is deze hogere grens uitsluitend nog van toepassing voor nieuwe hypotheken die worden afgesloten voor de aankoop van een woning. Dit betekent dat bestaande hypotheken niet meer via een 'oversluiting' van de hogere NHG-grens gebruik kunnen maken. Voor deze hypotheken blijft de oude grens van € 265.000 gelden.

Als bij een bestaande hypotheek zonder NHG extra hypotheek wordt opgenomen voor woningverbetering (bijvoorbeeld een verbouwing), kan tot uiterlijk 17 september 2009 nog gebruik worden gemaakt van de hogere NHG-grens. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan in dat geval voor de gehele hypotheek NHG worden verkregen. Aan de kosten van de woningverbetering is geen minimum gesteld en de datum voor de hypotheekofferte moet voor 17 september 2009 zijn.

Of het aanvragen van NHG voor een bestaande hypotheek aantrekkelijk is, hangt af van een aantal factoren. Het voordeel van de rentekorting en de extra zekerheid die een NHG-hypotheek biedt, moet van geval tot geval worden afgezet tegen de soms aanzienlijke 'oversluitkosten'. Ook de huidige contractrente speelt daarbij een rol. Hierover moet deskundig advies worden aangevraagd.

Met de hogere NHG-grens, die op 1 juli van kracht werd, komen meer mensen in aanmerking voor een hypotheek onder gunstige en veilige NHG-voorwaarden. Vereniging Eigen Huis heeft zich sterk gemaakt voor deze verhoging en gaat er samen met het kabinet van uit dat dit een positief effect heeft op de stagnerende woningmarkt. Aspirantkopers zullen met de hogere NHG-grens makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. Naast een rentevoordeel biedt de NHG de mogelijkheid van uitstel van betaling bij tijdelijke werkloosheid en de zekerheid dat er geen restschuld overblijft bij een eventuele gedwongen verkoop van de woning.

Amersfoort, 17 juli 2009
Bron: Ministerie van VROM

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.