Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Eigen Huis: Nieuwbouwwoning moet goedkoper

Geplaatst op 03 sep 2009 , bijgewerkt 03 sep 2009, 22:00

Gemeenten moeten grondprijzen 10% verlagen Gemeenten houden de grondprijzen te hoog, waardoor nieuwbouwwoningen zich uit de markt hebben geprijsd. ...

Gemeenten moeten grondprijzen 10% verlagen

Gemeenten houden de grondprijzen te hoog, waardoor nieuwbouwwoningen zich uit de markt hebben geprijsd. Mede daardoor stagneert de verkoop. De prijs die gemeenten voor bouwgrond rekenen zou gemiddeld 10% moeten dalen om de prijzen van nieuwbouwwoningen op hetzelfde niveau te brengen met die van bestaande woningen. Dat blijkt uit onderzoek onder 25 gemeenten in opdracht van Vereniging Eigen Huis door onderzoeksbureau RIGO Research en Advies.

Nieuwbouwwoningen € 25.000 goedkoper

Het onderzoek wijst uit dat 40% van de gemeenten de grondprijzen in 2009 heeft verhoogd, soms zelfs met 10%, en dat een kwart van de gemeenten de prijzen van bouwgrond heeft bevroren. Slechts 35% van de onderzochte gemeenten heeft de grondprijs aangepast aan de huidige omstandigheden.

Als de grondprijzen met gemiddeld 10% zouden dalen, worden nieuwbouwwoningen daardoor ongeveer 25.000 euro goedkoper. Het onderzoek toont aan dat gewenste verlaging van de grondprijzen voor gemeenten geen groot probleem hoeft te zijn, omdat de hoge grondprijzen in het verleden hebben gezorgd voor de opbouw van grote reserves.
Daarnaast zorgt bouwgrond die door een te hoge prijs niet wordt verkocht, voor renteverlies bij de gemeente. Terwijl met een grondprijsverlaging de bouwproductie aan de gang kan worden gehouden.

Veel dure appartementen

Onderzoek naar de bouwprogramma's van gemeenten laat zien dat nu nog veel dure appartementen worden gebouwd, terwijl de vraag hiernaar is weggevallen. Het bouwen van goedkopere nieuwbouwwoningen kan de verkoop stimuleren, mits de kavels groot genoeg zijn om de huizen in de toekomst te kunnen verbouwen en groter te maken.

Gemeentelijk grondbeleid aanpassen

Met het onderzoek wil Vereniging Eigen Huis aantonen dat een aangepast gemeentelijk grondbeleid een effectief antwoord kan zijn op de teruglopende woningbouwproductie. Het is een groot maatschappelijk belang dat de woningbouwproductie op gang blijft. Een lagere woningproductie leidt over een aantal jaren tot een groot tekort op de woningmarkt, met alle problemen van dien. De vereniging vreest in dat geval flinke prijsstijgingen als de recessie achter de rug is.

Oproep aan de politiek

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over het grondbeleid. Vereniging Eigen Huis doet een oproep aan de politiek om te bevorderen dat ook gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen in deze tijden van recessie en genoegen nemen met iets minder dan de maximale grondopbrengst.

Het Rijk stimuleert de nieuwbouw met een subsidiepot van 100 miljoen euro en veel ontwikkelaars geven kortingen op extra's aan de woning of de koopprijs. Zodra gemeenten de grond hebben verkocht, zien de meeste gemeenten het niet van de grond komen van bouwprojecten als het probleem van ontwikkelaars.
Dat kan betekenen dat er vervolgens niet wordt gebouwd.

In het onderzoeksrapport geeft Rigo aan te verwachten, dat uiteindelijk in alle gemeenten de grondprijzen naar beneden moeten worden bijgesteld om gelijke tred te houden met de ontwikkeling van de woningprijzen.

Bron: Rigo, Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 4 september 2009

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers