Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

AFM presenteert plan richtlijnen tophypotheek

Geplaatst op 08 sep 2009 , bijgewerkt 08 sep 2009, 22:00

Op 9 september presenteerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar plan met nieuwe richtlijnen voor de verstrekking van hypotheken. De AFM stel...

Op 9 september presenteerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar plan met nieuwe richtlijnen voor de verstrekking van hypotheken. De AFM stelt maatregelen voor om de risico's rond de financiering van een woning aan te pakken. Deze maatregelen hebben betrekking op de hoogte van de hypotheek ten opzichte van het inkomen en ten opzichte van de waarde van de woning. Ook wil de AFM het aantal uitzonderingssituaties aan banden leggen.

Grenzen aan tophypotheek zonder NHG

De AFM stelt voor de maximale hypotheek te beperken tot de aankoopsom van de woning, indien het huis zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt gefinancierd. Dit betekent dat de bijkomende kosten, de beruchte kosten koper, uit eigen middelen betaald moeten worden. Om de negatieve effecten hiervan op de woningmarkt te beperken, stelt de AFM een overgangsmaatregel voor. Deze houdt in dat het bedrag boven de aankoopsom in eerste instantie wel meegefinancierd kan worden, maar dit deel van de hypotheek dient wel binnen vijf tot zeven jaar afgelost te worden. Vereniging Eigen Huis wijst deze aanscherping af, omdat huizenkopers direct worden geconfronteerd met een forse extra aflossingsverplichting. Deze nieuwe maatregel is ingegeven door een combinatie van drie negatieve factoren: dalende woningprijzen, toenemende werkloosheid en stijgende rente. Het signaal dat door deze onnodig zware maatregel wordt afgegeven is slecht voor het herstel van de woningmarkt.

Maximale hypotheek afstemmen op gezinssamenstelling

Het tweede voorstel van de AFM is de hoogte van de maximale hypotheek af te stemmen op de samenstelling van het huishouden. Concreet betekent dit dat de maximale hypotheek van een eenpersoonshuishouden hoger mag zijn dan de maximale hypotheek van een tweepersoonshuishouden met hetzelfde inkomen, maar met twee kinderen. De vereniging heeft hier al eerder voor gepleit en ziet dit als een positieve ontwikkeling, omdat bij de verstrekking van een hypotheek beter wordt ingespeeld op de persoonlijke situatie van de klant.

Ban op uitzonderingen

Tenslotte stelt de AFM voor om het aantal uitzonderingen op de maximale hypotheekverstrekking aan banden te leggen. Uit onderzoek blijkt dat twintig tot dertig procent van de verstrekte hypotheken de maximale hypotheeknorm overschrijden. Binnen de huidige richtlijnen is er ruimte voor overschrijding. Hier wordt veelvuldig en vaak met te veel risico gebruik van gemaakt en de AFM wil dat er een duidelijke kwantitatieve onderbouwing (bijvoorbeeld een verklaring van de werkgever dat het inkomen over zes maanden stijgt) komt als er een hogere hypotheek wordt verstrekt dan de regels voorschrijven. De vereniging vindt het een positieve ontwikkeling, dat er meer wordt uitgegaan van harde gegevens in plaats van een te rooskleurige toekomstverwachting.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 9 september 2009

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers