Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Veranderingen voor huiseigenaren door kabinetsplannen

Geplaatst op 15 sep 2009 , bijgewerkt 15 sep 2009, 22:00

Het kabinet heeft de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. De meeste wijzigingen waren al eerder bekend als crisismaatregelen. Voor eigenwon...

Het kabinet heeft de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. De meeste wijzigingen waren al eerder bekend als crisismaatregelen. Voor eigenwoningbezitters verandert het volgende.

  1. Afschaffing koopsubsidie voor starters uiterlijk eind 2011.
  2. Na tijdelijke verhuur weer hypotheekrenteaftrek.
  3. Vereenvoudigen bijleenregeling eigen woning:
    • Uitbreiden renteaftrek meegefinancierde kosten.
    • Afschaffen goedkoperwonenregeling.
    • Eigenwoningreserve van 5 naar 3 jaar.

4. Defiscaliseren monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting.
5. Verlagen btw voor schoonmaakwerk in huis (crisismaatregel).
6. Verlagen btw voor schilder- en stukadoorswerk (crisismaatregel).
7. Goedkoop lenen voor energiebesparing in huis (crisismaatregel).
8. Subsidieregeling maatwerkadvies (crisismaatregel).
9. Subsidieregeling isolatieglas (crisismaatregel).

1. Afschaffing koopsubsidie voor starters uiterlijk eind 2011.

De Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) wordt uiterlijk 31 december 2011 afgeschaft. Deze wet regelt de koopsubsidie voor starters op de woningmarkt. Wie vóór 1 januari 2012 een aanvraag indient die aan de voorwaarden voldoet, heeft nog recht op vijf jaar subsidie. Vereniging Eigen Huis betreurt dit besluit. Koopsubsidie is een prima middel voor starters om een eigen woning te bemachtigen. Wel wordt door het kabinet aangegeven dat zij gemeenten gaan stimuleren om de zogenaamde startershypotheek aan te bieden.

2. Na tijdelijke verhuur weer hypotheekrenteaftrek.

Vanwege de huidige economische situatie is het voor huiseigenaren soms moeilijker hun woning te verkopen en is verhuur een mogelijkheid. Als zij hun oude eigen woning verhuren en de verhuurperiode is voorbij, herleeft de hypotheekrenteaftrek voor deze woning. De hypotheekrente kan dan nog worden afgetrokken tot maximaal twee jaar na het kalenderjaar waarin de woning is verlaten. De maatregel geldt voor 2010 en 2011. Door deze ingreep wordt de belemmering weggenomen dat na tijdelijk verhuren van de te koop staande voormalige eigen woning de hypotheekrenteaftrek definitief vervalt. De maatregel geldt ook als de woning in 2008 of 2009 is verhuurd.

Vereniging Eigen Huis is positief over deze wijziging, vooral omdat deze ook betrekking heeft op woningen die al verhuurd worden.

3. Vereenvoudigen bijleenregeling eigen woning.

De bijleenregeling wordt op drie punten aangepast:

Uitbreiden renteaftrek meegefinancierde kosten

Starters op de woningmarkt mogen de rente aftrekken over de lening die is aangegaan om bepaalde kosten te betalen die samenhangen met de hypotheek, zoals afsluitprovisie, notariskosten en taxatiekosten. Doorstromers (dat zijn kopers die een andere woning zoeken en een lege woning achterlaten voor een ander) mochten de rente over deze kosten niet meer aftrekken. Die ongelijkheid vervalt nu; ook doorstromers krijgen renteaftrek over een lening die samenhangt met kosten voor de hypotheek.

Afschaffen goedkoperwonenregeling

De goedkoperwonenregeling is een uitzondering op de bijleenregeling die geldt bij verhuizen naar een goedkoper huis. Bij verhuizen geldt als hoofdregel dat voor het nieuwe huis geen renteaftrek mogelijk is tot het bedrag van de overwaarde die is behaald bij de verkoop van het oude huis. Die regel gold niet bij verhuizing naar een goedkoper huis. In de uitvoering is de regeling dermate complex gebleken (ook vanwege de mogelijke samenloop met andere uitzonderingen) dat is besloten om voortaan ook bij verhuizing naar een goedkopere woning de hoofdregel te volgen.

Eigenwoningreserve van 5 naar 3 jaar

De eigenwoningreserve ontstaat uit de overwaarde als de (oude) woning wordt verkocht en de verkoopopbrengst meer is dan de eigenwoningschuld van die (oude) woning. De vijfjaarstermijn houdt in dat de eigenwoningreserve tot vijf jaar na verkoop van de woning fiscaal relevant blijft. Zowel de burger als de Belastingdienst moeten hier vijf jaar rekening mee houden. Deze termijn wordt bekort tot drie jaar.

Vereniging Eigen Huis heeft al regelmatig aangedragen dat de regeling voor starters en doorstromers moet worden gelijk getrokken. Ook het aanpassen van het aantal jaren waarin de eigenwoningreserve blijft staan, vindt de vereniging positief.

4. Defiscaliseren monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting

Deze vrijstelling wordt omgezet in een beter gerichte subsidie die wordt verstrekt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

5. Verlagen btw voor schoonmaakwerk in huis

Schoonmaakwerk in huis komt onder het verlaagde btw-tarief van 6% te vallen. Professionele bedrijven krijgen door deze btw-verlaging een betere kans op de particuliere markt. Bovendien stimuleert het de arbeidsmarkt voor huishoudelijk werk.

6. Verlagen btw voor schilder- en stukadoorswerk

Het tijdelijke verlaagde tarief voor schilderen en stukadoren wordt structureel gemaakt en verruimd. Het huis hoeft slechts twee jaar of ouder te zijn, dit was 15 jaar of ouder. Deze versoepeling is al in werking getreden op 15 september 2009.

7. Goedkoop lenen voor energiebesparing in huis (crisismaatregel).

Eigenwoningbezitters kunnen een goedkope, 'groene lening' afsluiten om zonnepanelen op hun dak te plaatsen of om muren en vloeren te isoleren.
Vereniging Eigen Huis vindt het een goed idee om energiebesparende maatregelen in woningen te stimuleren, maar is van mening dat extra kredietmogelijkheden daarvoor niet het beste middel zijn.

8. Subsidieregeling maatwerkadvies (crisismaatregel).

U kunt als huiseigenaren € 200 subsidie krijgen als u een maatwerkadvies laat uitvoeren. Zo'n advies biedt direct inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen in de woning, wat deze kosten en welke besparing dit biedt. Maatwerkadviezen kosten gemiddeld tussen de € 150 en € 350.

9. Subsidieregeling isolatieglas (crisismaatregel).

Deze subsidie op het plaatsen van isolatieglas geldt voor woningen die vóór 1995 zijn gebouwd. De regeling wordt officieel pas per 1 oktober 2009 opengesteld, maar treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2009. De subsidie bedraagt maximaal € 1.100 inclusief btw.

Bron: Miljoenennota, Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 16 september 2009.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers