Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Verbeterd energielabel per 2010

Geplaatst op 05 okt 2009 , bijgewerkt 05 okt 2009, 22:00

Er is een verbeterd energielabel beschikbaar vanaf 1 januari 2010. Het label wordt  uitgebreider, duidelijker en toegesneden op het type woning...

Er is een verbeterd energielabel beschikbaar vanaf 1 januari 2010. Het label wordt  uitgebreider, duidelijker en toegesneden op het type woning. Vereniging Eigen Huis is positief over de doorgevoerde verbeteringen, maar zal de praktijk  kritisch blijven volgen.

Sinds 1 januari 2008 moeten woningeigenaren bij verkoop een energielabel overhandigen aan de koper. Vereniging Eigen Huis is altijd zeer kritisch geweest over het energielabel omdat de kwaliteit ervan niet in orde was. En met succes: het ministerie van VROM heeft de aangedragen kritiekpunten opgepakt en meegenomen in de uitwerking van het verbeterd energielabel.

Aanpassingen energielabel

Het nieuwe label bevat nu een afbeelding van het woningtype waarop het label van toepassing is. Duidelijk wordt gemaakt dat labels alleen vergelijkbaar zijn als ze zijn opgesteld voor hetzelfde woningtype. Naast de eenheid MegaJoules als maat voor energieverbruik staan nu ook de eenheden kWh (elektriciteit) en m³ (gasverbruik) op het label, die beter te begrijpen zijn voor de consument.
Om de kwaliteit van de labels beter te borgen worden de controles op bedrijven die labels verstrekken aangescherpt. Eerder al werd naar aanleiding van kritiek van Vereniging Eigen Huis een examenregeling ingevoerd voor labeladviseurs en kregen consumenten een inzagerecht in de opnamegegevens. 

Standpunt Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis is positief over de verbeteringen die door het ministerie zijn aangebracht. De vereniging zal kritisch blijven volgen of in de praktijk de labels met een correcte klasse worden afgegeven en van een constante kwaliteit zijn.
Minister van der Laan heeft onderzoek aangekondigd naar sancties als het label ontbreekt bij overdracht van een woning. Vereniging Eigen Huis vindt het te vroeg om sancties op te leggen. De kwaliteit van het label moet eerst bewezen zijn en het vertrouwen moet worden teruggewonnen. Na de valse start van het label zal hier een periode overheen gaan.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 6 oktober 2009

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.