Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Verbeterd energielabel per 2010

Geplaatst op 05 okt 2009 , bijgewerkt 05 okt 2009, 22:00

Er is een verbeterd energielabel beschikbaar vanaf 1 januari 2010. Het label wordt  uitgebreider, duidelijker en toegesneden op het type woning...

Er is een verbeterd energielabel beschikbaar vanaf 1 januari 2010. Het label wordt  uitgebreider, duidelijker en toegesneden op het type woning. Vereniging Eigen Huis is positief over de doorgevoerde verbeteringen, maar zal de praktijk  kritisch blijven volgen.

Sinds 1 januari 2008 moeten woningeigenaren bij verkoop een energielabel overhandigen aan de koper. Vereniging Eigen Huis is altijd zeer kritisch geweest over het energielabel omdat de kwaliteit ervan niet in orde was. En met succes: het ministerie van VROM heeft de aangedragen kritiekpunten opgepakt en meegenomen in de uitwerking van het verbeterd energielabel.

Aanpassingen energielabel

Het nieuwe label bevat nu een afbeelding van het woningtype waarop het label van toepassing is. Duidelijk wordt gemaakt dat labels alleen vergelijkbaar zijn als ze zijn opgesteld voor hetzelfde woningtype. Naast de eenheid MegaJoules als maat voor energieverbruik staan nu ook de eenheden kWh (elektriciteit) en m³ (gasverbruik) op het label, die beter te begrijpen zijn voor de consument.
Om de kwaliteit van de labels beter te borgen worden de controles op bedrijven die labels verstrekken aangescherpt. Eerder al werd naar aanleiding van kritiek van Vereniging Eigen Huis een examenregeling ingevoerd voor labeladviseurs en kregen consumenten een inzagerecht in de opnamegegevens. 

Standpunt Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis is positief over de verbeteringen die door het ministerie zijn aangebracht. De vereniging zal kritisch blijven volgen of in de praktijk de labels met een correcte klasse worden afgegeven en van een constante kwaliteit zijn.
Minister van der Laan heeft onderzoek aangekondigd naar sancties als het label ontbreekt bij overdracht van een woning. Vereniging Eigen Huis vindt het te vroeg om sancties op te leggen. De kwaliteit van het label moet eerst bewezen zijn en het vertrouwen moet worden teruggewonnen. Na de valse start van het label zal hier een periode overheen gaan.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 6 oktober 2009

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten. Bekijk het overzicht

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers