Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Nieuwe wet dwangsom en beroep

Geplaatst op 05 okt 2009 , bijgewerkt 05 okt 2009, 22:00

Per 1 oktober is de nieuwe Wet dwangsom en beroep in werking getreden. Hiermee krijgen burgers meer mogelijkheden als overheden niet tijdig hun besl...

Per 1 oktober is de nieuwe Wet dwangsom en beroep in werking getreden. Hiermee krijgen burgers meer mogelijkheden als overheden niet tijdig hun beslissingen kenbaar maken. Bijvoorbeeld op een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de aanvraag voor een subsidie of een vergunning. De nieuwe wet is alleen van toepassing op nieuwe bezwaren/aanvragen die door de burger vanaf 1 oktober 2009 zijn ingediend.

Wat betekent de nieuwe wet?

Indien de overheid (bijvoorbeeld een gemeente of een provincie) niet binnen de geldende beslistermijn beslist, kan een burger het betreffende bestuursorgaan schriftelijk in gebreke stellen (zie hieronder). Het bestuursorgaan heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet dan begint er automatisch een boete (dwangsom) te lopen die aanvankelijk € 20,- per dag bedraagt en kan oplopen tot € 40,- per dag bij langere overschrijdingen. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt in totaal maximaal € 1260,-.

Ook kan de burger nu direct beroep instellen. Het is niet meer nodig eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van de beslissing. De rechter doet in beginsel een uitspraak binnen acht weken nadat het beroepschrift is ontvangen, als er geen zitting plaatsvindt. Als de rechter het beroep gegrond verklaart, moet het bestuursorgaan alsnog binnen twee weken beslissen.

Bepaling hoogte verschuldigde dwangsom

Het bestuursorgaan stelt binnen twee weken na de laatste dag waarover een dwangsom verschuldigd was, het totaal aan verschuldigde dwangsommen vast (tot het eerder genoemde maximum) door middel van een schriftelijke kennisgeving (beschikking) aan de burger. Betaling vindt plaats binnen zes weken na bekendmaking van de beschikking.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken
Amersfoort, 6 oktober 2009

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media
Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten. Bekijk het overzichtkeyboard_arrow_right

Pers

Pers
Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact perskeyboard_arrow_right
logoWebsitevhjaar

Wij zijn genomineerd voor website van het jaar 2018. Stem ook!

Stem nu!
Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.