Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Kwaliteitsverbetering woningtaxaties nodig

Geplaatst op 15 okt 2009 , bijgewerkt 15 okt 2009, 22:00

Vereniging Eigen Huis is voorstander van een verdere kwaliteitsverbetering van woningtaxaties. Bij voorkeur gebeurt dit op basis van uniforme kwalit...

Vereniging Eigen Huis is voorstander van een verdere kwaliteitsverbetering van woningtaxaties. Bij voorkeur gebeurt dit op basis van uniforme kwaliteitsnormen die via certificering voor de gehele taxatiebranche gelden.

Onvoldoende duidelijkheid en garantie voor consument

De huidige versnippering van kwaliteitsnormen biedt de consument onvoldoende duidelijkheid en onvoldoende garantie op kwaliteit. De mogelijkheid voor marktpartijen om eigen kwaliteitsnormen te hanteren kan tot 'machtsblokken' leiden die de marktwerking in de branche verstoren, tot een hoger prijsniveau leiden en de versnippering van normen verder in de hand werken.

Kosten niet afwentelen op consument

Vereniging Eigen Huis is erop tegen dat de kosten van een boogde kwaliteitsverbetering worden afgewenteld op de consument. Dit is bij het nieuwe normeringsinstituut voor taxaties (NWWI) het geval en geldt te meer nu de oprichters van dit instituut (de makelaarsorganisaties NVM en VBO) een financieel belang hebben bij het functioneren van het instituut.

Schade door verkeerd uitgevoerde taxaties

De beoogde kwaliteitsverbetering is vooral in het belang van de hypotheekaanbieders, die in een naar verhouding beperkt aantal gevallen schade lijden door - vaak met opzet - verkeerd uitgevoerde taxaties. Vereniging Eigen Huis vindt het onjuist dat de kosten van het bestrijden van fraudegevallen voor rekening komen van de consument.

Uniform kwaliteitsniveau ontbreekt

Het ontbreken van een uniform kwaliteitsniveau in de taxatiebranche leidt ertoe dat hypotheekaanbieders zich meer en meer gaan verbinden aan één of enkele taxatieinstellingen die in hun ogen voldoende kwaliteit garanderen. In de afgelopen tijd geldt dat met name voor het NWWI.

Hogere prijzen taxaties ongewenst

Taxateurs die hetzelfde kwaliteitsniveau bieden tegen een lagere prijs en die niet zijn aangesloten bij het NWWI, worden hierdoor buiten spel gezet. Dit verstoort de marktwerking, beperkt de keuze van de consument en leidt inmiddels aantoonbaar tot een fors hoger prijsniveau. Vereniging Eigen Huis vindt dit een verkeerde ontwikkeling, ook omdat het hogere prijsniveau in de ogen van de consument niet wordt gerechtvaardigd door een kwaliteitsverbetering.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 16 oktober 2009.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers