Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Garantie nieuwbouwwoning via SWK en Woningborg

Geplaatst op 30 dec 2009 , bijgewerkt 30 dec 2009, 23:00

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) stopt per 1 januari 2010 met haar operationele taken en wordt op termijn helemaal opgeheven. Dit besluit is ...

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) stopt per 1 januari 2010 met haar operationele taken en wordt op termijn helemaal opgeheven. Dit besluit is mede het gevolg van veranderde taken van het GIW. Zo is het toezicht op de waarborg in 2007 bij De Nederlandsche Bank komen te liggen.

Afbouwwaarborg

De bouw van een nieuwbouwwoning kent bepaalde risico's. Eén van de grootste risico's is dat de bouwondernemer failliet gaat. De kosten voor afbouw worden dan veel hoger. U lijdt hierdoor grote schade. In verband hiermee is het van groot belang dat uw nieuwbouwwoning wordt gebouwd met een afbouwwaarborg. Dit geeft de zekerheid dat uw woning zonder meerkosten wordt afgebouwd. Voor bezitters van een GIW-waarborgcertificaat heeft de opheffing overigens geen grote gevolgen. De verstrekte waarborgcertificaten blijven gewoon geldig.

SWK- en Woningborggarantie

Ook na 1 januari 2010 moeten kopers van nieuwbouwwoningen zekerheid over de afbouw en kwaliteit van hun woning kunnen krijgen. Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en Woningborg, twee organisaties die al nauw samenwerkten met het GIW, komen daarom ieder met een eigen Garantie- en waarborgregeling. Deze nieuwe garantie- en waarborgregelingen van SWK en Woningborg zijn vergelijkbaar met de regeling van het GIW.

Modelovereenkomsten 

Voor woningen die worden gebouwd onder SWK-garantie wordt gebruik gemaakt van een model koop-/aannemingsovereenkomst, die tot stand is gekomen in overleg tussen de bouwbrancheorganisaties enerzijds en Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond anderzijds. De modelovereenkomst regelt de rechten en plichten van koper en bouwondernemer op evenwichtige wijze. Woningborg heeft zelf modelovereenkomsten opgesteld.

Bron: Vereniging Eigen Huis, Garantie Instituut Woningbouw
Amersfoort, 31 december 2009.

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.