Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Crisis- en herstelwet onnodig vertraagd door Senaat

Geplaatst op 02 feb 2010 , bijgewerkt 02 feb 2010, 23:00

Stimulans grote woningbouwprojecten loopt vertraging op De Crisis- en herstelwet waarmee het kabinet procedures voor grote (woningbouw)projecten wi...

Stimulans grote woningbouwprojecten loopt vertraging op

De Crisis- en herstelwet waarmee het kabinet procedures voor grote (woningbouw)projecten wil versnellen, loopt vertraging op. Premier Balkenende presenteerde de wet in de zomer van 2009. In januari 2010 had deze al in werking moeten treden. De wet is bedoeld om de gevolgen van de crisis op te vangen. Zo zouden grote projecten - waaronder woningbouw - versneld kunnen worden uitgevoerd.

Twijfels over het onteigeningsvoorstel

De Tweede Kamer keurde de wet op de valreep goed. Maar vanwege twijfels over het onteigeningsvoorstel - waarbij eigendom al mag worden onteigend als het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is - wil de Eerste Kamer eerst deskundigen horen. Pas op 16 maart 2010 behandelen de senatoren de wet. Vereniging Eigen Huis begrijpt dat juist dit onderdeel vragen kan oproepen omdat het gaat om het belangrijke eigendomsrecht. Het is echter wel jammer dat door deze discussie de inwerkingtreding van de gehele wet wederom wordt opgeschort.

Standpunt Vereniging Eigen Huis

Hoewel Vereniging Eigen Huis van mening is dat de Crisis- en herstelwet niet dé oplossing van de huidige crisis is, helpen alle beetjes. Met de voorgestelde wet wordt getracht meer versnelling te brengen in besluitvormingsprocedures zonder daarbij de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Als er nog discussie is over een specifieke regeling, in dit geval de onteigeningsregeling, pleit Vereniging Eigen Huis voor een separate behandeling. De rest van de wet kan alvast worden ingevoerd. Deze suggestie zal Vereniging Eigen Huis onder de aandacht brengen van Eerste Kamerleden.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 3 februari 2010.

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.