Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Woonlasten zijn in 37 gemeenten gedaald in afgelopen 4 jaar

Geplaatst op 18 feb 2010 , bijgewerkt 18 feb 2010, 23:00

De stijging (of daling) van de gemeentelijke woonlasten is voor veel eigenwoningbezitters een belangrijke graadmeter bij het uitbrengen van hun stem...

De stijging (of daling) van de gemeentelijke woonlasten is voor veel eigenwoningbezitters een belangrijke graadmeter bij het uitbrengen van hun stem bij de verkiezingen voor de gemeenteraad (maart 2010). Vereniging Eigen Huis publiceert een overzicht per gemeente over de afgelopen vier jaar. Iedereen kan daarmee zelf beoordelen of verkiezingsbeloften en de afspraken in het college-akkoord van zijn gemeente zijn nagekomen.

Overzicht gemeentelijke woonlasten 2010

Lees meer over de gemeentelijke woonlasten in 2010, overzichten per gemeente, top 5 stijgers t.o.v. 2009 en procentuele stijgingen en dalingen t.o.v. 2009 (kaart Nederland) in het bericht "Eigen Huis: gemeenten moeten in 2011 bezuinigen, niet de woonlasten verhogen"

  • Overzicht stijging en daling woonlasten t.o.v. 2007 eenpersoonshuishoudens (PDF)
  • Overzicht stijging en daling woonlasten t.o.v. 2007 meerpersoonshuishoudens (PDF)

Gemeentelijke woonlasten van 408 gemeenten

Vereniging Eigen Huis heeft in 408 gemeenten de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten onderzocht tussen 2007 en 2010. Landelijk gezien is een huiseigenaar met een gezin in vier jaar tijd gemiddeld 7% meer aan onroerende zaakbelasting (OZB), rioolrecht en afvalstoffenheffing gaan betalen. Grootste stijger is de gemeente Rijnwaarden (Gelderland) met een verhoging van 41%. Grootste daler is de gemeente Asten (Noord-Brabant) met een lastenvermindering van 14% in vier jaar tijd. Voor alleenstaanden is dezelfde gemeentelijke rekening landelijk gemiddeld met bijna 8% gestegen. Ook hier is Rijnwaarden de uitschieter met een stijging van 69%, terwijl Heusden (NB) de grootste daling laat zien met 12,5%

Hoger rioolrecht grootste lastenverzwaarder

Het rioolrecht zorgt in veel gemeenten voor de grootste stijging van de woonlasten. Daar zitten enorme uitschieters tussen. Zo betaalde een gemiddelde huiseigenaar in de gemeente Rijnwaarden in 2007 in totaal nog € 454,- aan zijn gemeente, terwijl dat in 2010 is gestegen tot € 642,-. Een toename van maar liefst 41%. Oorzaak is het sterk gestegen rioolrecht, dat groeide van € 76,- in 2007 naar € 207,-in 2010. Voor alleenstaanden in deze gemeente stegen de woonlasten daardoor met maar liefst 69%. Andere gemeenten die de rioolrechten in vier jaar tijd opvallend verhoogden, zijn: Loenen met een stijging van € 195,- (+ 164%), en Arnhem met een verhoging van € 92,- (+381%).

Woonlasten kunnen ook lager

Hoewel het beeld van voortgaande stijgingen bij de meeste gemeenten gematigd is, zijn er ook gemeenten die een daling laten zien. Een lastenstijging is dus niet altijd onvermijdelijk, zoals vaak door gemeenten wordt beargumenteerd. De gemeente Asten zag kans om de woonlasten in vier jaar tijd te verlagen van € 640,- in 2007 naar € 550,- in 2010; een daling van 14%. Ook in Heusden, Bolsward en 34 andere gemeenten zijn de gemeentelijke woonlasten de afgelopen vier jaar gedaald.

Bezuinigen in plaats van lastenverzwaring

Gemeenten moeten de komende jaren fors bezuinigen, net als de Rijksoverheid, bedrijven en huishoudens. "Gemeenten mogen de noodzakelijke bezuinigingen niet ontlopen door te kiezen voor een verhoging van de OZB die voornamelijk wordt opgebracht door huiseigenaren", aldus Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. "Wij vragen het kabinet de OZB weer te maximeren. De nu gehanteerde macronorm, die de mate bepaalt waarin gemeenten de OZB mogen verhogen, werkt niet. De norm gaat immers al jaren uit van een groei van de economie met 2% per jaar, terwijl die de afgelopen periode juist fors is gekrompen".

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 19 februari 2010.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers