Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Herinnering: vraag tijdig subsidie aan voor zonnepanelen

Geplaatst op 25 feb 2010 , bijgewerkt 25 feb 2010, 23:00

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie vanaf 1 maart 2010 weer mogelijk Op 1 maart 2010 treedt de Stimuleringsregeling Duurzame Energiepro...

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie vanaf 1 maart 2010 weer mogelijk

Op 1 maart 2010 treedt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 2010 in werking. Subsidieaanvragen voor zonnepanelen kunnen vanaf die datum weer ingediend worden. Voor subsidie op zonnepanelen in de categorie "Zon-Pv klein", waaronder voornamelijk zonnepanelen voor particulieren vallen, stelt de overheid voor 2010 een bedrag van 69 miljoen euro beschikbaar. 

Vraag tijdig uw subsidie voor zonnepanelen aan

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) 2010 sluit formeel pas op 1 november 2010 om 17.00 uur. Vereniging Eigen Huis verwacht, op grond van ervaringen van de afgelopen jaren, dat het budget al binnen één dag of enkele dagen na de start op 1 maart 2010 op zal zijn. Snelle actie is dus noodzakelijk!

Zet uw aanvraag voor subsidie alvast klaar

U kunt uw subsidieaanvraag pas op 1 maart 2010 definitief indienen. Wel kunt u nu al de aanvraag voorbereiden en digitaal klaarzetten op www.agentschapnl.nl/sde (voorheen Senternovem) met uw DigiD code. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Op de dag dat het budget is uitgeput, wordt onder de aanvragen van die dag geloot.

Vereniging Eigen Huis: ontbreken continuïteit in subsidie op zonnepanelen

Vereniging Eigen Huis vindt dat de stimuleringsregelingen voor energiebesparing bij eigenwoningbezitters verbeterd moeten worden. Nog weinig mensen komen in actie met behulp van de huidige regelingen. De regelingen zijn vaak onbekend en ingewikkeld en sluiten niet altijd aan bij de behoeften.

Een regeling die wel populair is, is de SDE-regeling. Deze subsidiepot voor onder andere zonnepanelen was vorig jaar binnen een dag leeg. Een goed voorbeeld dus van aansluiten bij de behoefte. Echter jammer dat deze regeling geen continuïteit heeft. Consumenten en marktpartijen kunnen moeilijk op deze regeling inspelen.

De vereniging zal de tevredenheid en de verbetermogelijkheden voor de diverse energiesubsidies en -stimuleringsregelingen nader onderzoeken ter lobby voor betere regelingen.

Meer informatie

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

Energie besparen: subsidies en financieringen

Alles over energie en energie besparen

Bron: Vereniging Eigen Huis, Agentschap NL
Amersfoort, 26 februari 2010.

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.