Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Reactie uitzending Kat in de zak (RTL4)

Geplaatst op 16 mrt 2010 , bijgewerkt 16 mrt 2010, 23:00

Vereniging Eigen Huis betreurt het zeer dat twee van haar leden in een uitermate vervelende situatie zijn terechtgekomen. De schade aan hun woonboerd...

Vereniging Eigen Huis betreurt het zeer dat twee van haar leden in een uitermate vervelende situatie zijn terechtgekomen. De schade aan hun woonboerderij door een eerdere verbouwing brengt hen in grote problemen omdat ernstige gebreken niet zouden zijn opgemerkt bij een bouwkundige keuring door de vereniging. De betrokken leden zijn van mening dat zij in de steek zijn gelaten door Vereniging Eigen Huis.

Het RTL programma 'Kat in de Zak' besteedde hier woensdag 17 maart 2010 aandacht aan. De verwijten zijn ernstig: niet alleen zou de bouwkundige keuring verkeerd zijn uitgevoerd, de vereniging zou het ook laten afweten bij het oplossen van de kwestie. Ongebruikelijk is dat Vereniging Eigen Huis in de media niet reageert op kritiek. De reden is dat er ook een gerechtelijke procedure tegen de vereniging en de bouwkundige is gestart. Hieronder geeft de vereniging een feitelijke weergave van de kwestie en de huidige stand van zaken.

De klacht van onze leden over gebreken aan het dak en de muren van de woonboerderij die zij hebben gekocht dateert van november 2008. De gebreken zouden door de bouwkundige niet zijn opgemerkt. De klacht is direct bij Vereniging Eigen Huis in behandeling genomen en omdat er een aanzienlijke schadeclaim door de leden is ingediend heeft de vereniging haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld. Als onze leden recht blijken te hebben op een schadevergoeding keert de verzekeraar die uit. Om de aansprakelijkheid en de eventuele schade objectief vast te kunnen stellen heeft de verzekeraar een schade-expert ingeschakeld.

De behandeling van de claim liep vertraging op doordat de schade-expert niet de informatie kreeg die hij nodig had. Daardoor kon hij de kwestie niet vlot afhandelen. Toen de gevraagde informatie eind 2009 wel beschikbaar kwam, ontbrak een belangrijk deskundigenrapport. In diezelfde periode namen de leden ook juridische stappen tegen de bouwkundige en tegen Eigen Huis Bouwkundig Advies. In februari 2010 lieten zij beslag leggen op onder meer het woonhuis van de bouwkundige. Het beslag was feitelijk onnodig omdat de verzekeraar de schade betaalt als de aansprakelijkheid van de bouwkundige is vastgesteld. Het beslag werd dan ook weer opgeheven.

In maart 2010 dagvaarden de leden een aantal partijen, waaronder de bouwkundige en Eigen Huis Bouwkundig Advies. Dergelijke juridische procedures zijn ongebruikelijk als de verzekeraar zich nog niet over de aansprakelijkheid en een eventuele schadevergoeding heeft kunnen uitspreken.

De bouwkundige is van mening dat hij voldoende heeft gewezen op de zichtbare gebreken. Ook heeft hij de leden van Vereniging Eigen Huis geadviseerd om noodzakelijke bouwvergunningen en tekeningen op te vragen. De schade-expert heeft tot een oordeel willen komen over de hoogte van de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de bouwkundige.

De leden hebben echter besloten om de beoordeling en mogelijke schadeuitkering niet af te wachten, maar een gerechtelijke procedure te starten. Dit betekent dat het nu aan de rechter is om een oordeel uit te spreken.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 17 maart 2010.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers