Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Overlijdensrisicodekking in de beleggingsverzekering bij TROS Radar

Geplaatst op 16 mei 2010 , bijgewerkt 16 mei 2010, 22:00

TROS Radar schenkt maandag 17 mei aandacht aan overlijdensrisicodekking in de beleggingsverzekering. In de meeste beleggingsverzekeringen zit een vo...

TROS Radar schenkt maandag 17 mei aandacht aan overlijdensrisicodekking in de beleggingsverzekering. In de meeste beleggingsverzekeringen zit een vorm van dekking tegen overlijden. Hoe werkt dat? En wat kun je doen als de kosten daarvoor hoog oplopen?

Hoe werkt een beleggingsverzekering?

Bij een beleggingsverzekering betaalt u over het algemeen maandelijks een premie. Deze premie is opgebouwd uit:

 • de verzekeringskosten
 • een bedrag voor de overlijdensrisicodekking
 • het bedrag dat feitelijk belegd wordt

U bent verplicht om in de beleggingsverzekering een overlijdensrisicoverzekering op te nemen. Wettelijk is voor een levensverzekering bepaald dat, ten opzichte van de aanwezige waarde, minimaal 10% vermogensrisico voor de verzekeraar danwel verzekeringnemer moet zijn. De situatie die op u van toepassing is vindt u in de polisvoorwaarden. De volgende overlijdensrisicoverzekeringen komen wij vaak tegen:

 1. Uitkering bij overlijden van 110% poliswaarde.
  Bij overlijden ontvangt u de poliswaarde vermeerderd met 10% van deze waarde. Als de waarde op het moment van overlijden bijvoorbeeld € 10.000,- is, ontvangt u € 11.000,-. Voor deze aanvullende uitkering betaalt u maandelijks een premie. Deze is verwerkt in de totale premie die u maandelijks betaalt.
 2. Uitkering bij overlijden van 90% poliswaarde.
  Bij overlijden ontvangt u de poliswaarde verminderd met 10% van deze waarde. Als de waarde op het moment van overlijden bijvoorbeeld € 10.000,- is, ontvangt u € 9.000,-. Omdat u minder terug krijgt dan de opgebouwde waarde, betaalt u een lagere premie ten opzichte van de 110% variant.
 3. Uitkering is een vast bedrag.
  Bij overlijden ontvangt u een van tevoren afgesproken bedrag. Dit is vaak het geval bij beleggingsverzekeringen die gekoppeld zijn aan een hypotheek. De premie voor deze overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van de opgebouwde waarde in de polis en uw leeftijd. Het verloop van de opgebouwde waarde wordt bij aanvang van de polis geschat, door middel van een verondersteld beleggingsrendement. In de praktijk zal het daadwerkelijke verloop van de opgebouwde waarde afwijken van dit veronderstelde verloop. Indien de waarde achterblijft, betekent dit dat de overlijdensrisicopremie een groter deel van de totale premie wordt en dat er dus ook minder belegd kan worden. Indien deze situatie een langere periode aanhoudt, heeft dit grote gevolgen voor de waarde die op einddatum beschikbaar is. Theoretisch kan de premie voor de overlijdensrisicoverzekering zelfs hoger worden dan de maandelijkse premie inleg. De aanvullende premie wordt dan uit het opgebouwde vermogen gehaald, dat daardoor kan dalen of zelfs helemaal kan op raken.

Maatregelen bij hoge risicopremies

Allereerst is het goed om te kijken of u zonder-, of met een lagere risicodekking verder kunt. Als u een overlijdensrisicoverzekering (ORV) heeft omdat uw hypotheekverstrekker dat verplicht heeft gesteld, dan is het goed om te onderzoeken of u die overlijdensrisicoverzekering nog steeds nodig heeft. De meeste geldgevers hanteren daarbij een grens van 75% - 100% van de executiewaarde van uw woning: minimaal het leningdeel daarboven moet tegen overlijden worden verzekerd. Als uw hypotheekschuld onder die grens komt, kan de ORV-verplichting vervallen. Door de ORV uit beleggingsverzekering te halen wordt een groter deel van de premie belegd met uiteidelijk een hoger eindkapitaal tot gevolg. Neem daartoe contact op met uw geldgever of tussenpersoon.

De executiewaarde van uw woning is doorgaans zo’n 80 tot 90 procent van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt elk jaar vastgesteld door de gemeente. Bij de jaarlijkse aanslag voor de gemeentebelastingen krijgt u ook een overzicht van de WOZ waarde.

Als u onder de verplichting van de bestaande ORV uit kunt, dan kunt u (samen met uw adviseur) bepalen of u de dekking helemaal schrapt of dat u die dekking elders onder brengt. U kunt dan kiezen voor de meest voordelige risicoverzekering in de markt.

De 90% dekkings- en 110% dekkingsvariant bieden weinig mogelijkheden om wijzigingen door te voeren. De ORV-premies zijn daarbij doorgaans ook gering en hebben relatief weinig invloed op de kapitaalsopbouw.

Beleggingsverzekering beëindigen

De beëindiging van de beleggingsverzekering kan belastingheffing tot gevolg hebben indien u niet voldaan heeft aan de fiscale spelregels. Is de beleggingsverzekering gekoppeld aan uw hypotheek, dan kan als alternatief voor de beëindiging van de beleggingsverzekering worden gedacht aan het zogenaamde ‘fiscaal geruisloos’ overdragen van de opgebouwde waarde naar een ander product. Het in 2008 geïntroduceerde banksparen in combinatie met een losse overlijdensrisicoverzekering kan mogelijk een alternatief zijn.

Bij beëindiging van uw verzekering voor de einddatum wordt de eventuele kostencompensatie (uit de schikkingen van Verliespolis met verzekeraars) lager dan wanneer u de looptijd helemaal vol maakt.

In alle bovenstaande gevallen is het van groot belang om de gevolgen door te nemen met uw financiële adviseur.

Meer informatie

Dossier Beleggingsverzekeringen

Uitzending Tros Radar 17 mei 2010

Stappenplan Overlijdensrisicoverzekering (ORV) TROS Radar

Bron: Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers