Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Reactie op televisieprogramma SOS Verbouwing

Geplaatst op 24 mei 2010 , bijgewerkt 24 mei 2010, 22:00

In een uitzending van het televisieprogramma SOS Verbouwing (RTL) op 18 mei 2010 wordt Vereniging Eigen Huis verweten dat de bouwkundige bij een keur...

In een uitzending van het televisieprogramma SOS Verbouwing (RTL) op 18 mei 2010 wordt Vereniging Eigen Huis verweten dat de bouwkundige bij een keuring van een woning in 2008 ernstige gebreken over het hoofd heeft gezien. Ook wordt het verwijt gemaakt dat Vereniging Eigen Huis haar leden slecht heeft bijgestaan toen de problemen met twee dakkapellen het jaar daarop aan ons werden voorgelegd.

Vollediger beeldvorming

Voor een meer volledige beeldvorming wil Vereniging Eigen Huis de feiten graag op een rij zetten. Deze informatie legden wij ook aan de redactie van het programma voor. Toch werd de informatie in de uitzending naar onze mening niet of onvoldoende weergegeven.

Geen klacht ontvangen

Pas op het moment dat de redactie een onaangekondigd bezoek bracht aan ons kantoor werd Vereniging Eigen Huis voor het eerst op de hoogte gesteld van de klacht van haar leden. Niet eerder hadden zij aan Vereniging Eigen Huis laten weten ontvreden of teleurgesteld te zijn over de keuring. Kennelijk hebben de leden in 2009 het schrootjesplafond van de dakkapellen verwijderd. Toen daarbij gebreken zichtbaar werden hebben zij Vereniging Eigen Huis om advies gevraagd.

Juridische zaken

Een jurist heeft in een telefoongesprek met de leden uitleg gegeven over de rechten en plichten van koper en verkoper als na de koop van een bestaand huis een verborgen gebrek naar voren komt. Vereniging Eigen Huis kan tussen koper en verkoper, die beiden immers lid van vereniging Eigen Huis kunnen zijn, niet in juridische kwesties optreden. Vereniging Eigen Huis raadt koper en verkoper in dit soort zaken dan ook aan om, indien aanwezig, hun rechtsbijstandsverzekering in te schakelen. Dit is vaak de beste en meest voordelige weg om na te gaan of een wederpartij aansprakelijk kan worden gesteld.

Verborgen gebreken

De in de uitzending getoonde gebreken waren voor de bouwkundige van Vereniging Eigen Huis niet waar te nemen door de plastic aftimmering van de dakkapellen. De woning was bij de keuring nog niet gekocht door de huidige eigenaren. De bouwkundige mag de woning niet beschadigen door dakbetimmering weg te halen of andere zaken open te maken. Wel zag hij dat er in een van de twee dakkapellen lekkage was geweest. De verkopers vertelden dat de dakbedekking twee jaar daarvoor was vervangen en dat van lekkage sindsdien geen sprake meer was. De bouwkundige heeft deze opmerking in het keuringsrapport vermeld. Of de door de verkopers verstrekte informatie juist is valt tijdens een visuele inspectie van de woning niet na te gaan.

Verwijt ten aanzien van de keuring

Naast het verwijt dat Vereniging Eigen Huis haar leden niet heeft bijgestaan toen de problemen in 2009 werden voorgelegd wordt de bouwkundige verweten dat hij niet zou hebben gezien dat de constructie van de dakkapellen zeer slecht was en dat er in het dak een steunbalk was verwijderd.

Geen aanwijzingen voor een gebrek

Het komt veel voor dat de dragende constructie van een dakkapel de functie van een steunbalk in het dak overneemt. Er waren tijdens de keuring in 2008 geen gebreken of aanwijzingen van problemen zichtbaar. Het dak hing niet door, de ramen gingen normaal open en dicht en de dakkapellen waren niet verzakt. De conclusie van de programmamakers “dat de dakkapellen zo van het huis kon waaien”, en daardoor sprake was van een onveilige situatie, blijkt niet uit het feit dat de dakkapellen toen al 14 jaar op het huis zaten.

Wij betreuren het dat de integriteit van Vereniging Eigen Huis en de waarde van haar bouwkundige keuringen in deze uitzending worden geschaad door onheuse aantijgingen en conclusies. De vereniging beraadt zich op de te nemen juridische stappen met betrekking tot deze vorm van journalistiek.

Bron Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten. Bekijk het overzicht

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers