Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Oprichting Geschillencommissie Verbouwingen

Geplaatst op 06 jun 2010 , bijgewerkt 06 jun 2010, 22:00

Op 1 september 2010 gaat de Geschillencommissie Verbouwingen van start. Stichting BouwGarant, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben hie...

Op 1 september 2010 gaat de Geschillencommissie Verbouwingen van start. Stichting BouwGarant, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben hierover een akkoord bereikt. De komst van de Geschillencommissie Verbouwingen betekent een laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en bouwbedrijven.

Met de oprichting van de Geschillencommissie Verbouwingen wordt gehoor gegeven aan een lang gekoesterde wens van politiek, consumentenorganisaties en de bouwsector. Tot op heden is het voor consumenten niet altijd duidelijk wat hun rechten zijn en waar zij terecht kunnen wanneer er een geschil ontstaat. De geschillencommissie met daaraan gekoppeld nieuwe consumentenvoorwaarden betekent voor de consument meer zekerheid en een “loket” waar men terecht kan.

Consumenten die onderhoud, een verbouwing of een restauratie hebben laten uitvoeren door een BouwGarant-aannemer kunnen met hun klacht terecht bij de Geschillencommissie Verbouwingen. Het contract met de aannemer dient op of na 1 september 2010 te zijn gesloten. Alvorens zich te wenden tot de geschillencommissie dient de consument het geschil te melden bij de ondernemer en kan gebruik worden gemaakt van bemiddeling door Stichting BouwGarant.

Het overleg over de oprichting van de Geschillencommissie Verbouwingen vond plaats in de Overleggroep Verbouw van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg. De Geschillencommissie Verbouwingen wordt ondergebracht bij De Geschillencommissie.

Bron: Bouwend Nederland

Meer informatie

Lees meer over onze verbouwkeuring

Lees meer op de site van Stichting Bouwgarant

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.