Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Meer duidelijkheid rond inschrijfplicht voor VvE’s

Geplaatst op 30 jun 2010 , bijgewerkt 30 jun 2010, 22:00

Vereniging Eigen Huis heeft begin dit jaar de praktische problemen rond de inschrijvingsplicht voor Vereniging van Eigenaars in het Handelsregister b...

Vereniging Eigen Huis heeft begin dit jaar de praktische problemen rond de inschrijvingsplicht voor Vereniging van Eigenaars in het Handelsregister bij het ministerie van Economische Zaken aan de orde gesteld.
Naar aanleiding van de geconstateerde problemen heeft het ministerie samen met de Kamers van Koophandel gezocht naar mogelijke verbeteringen en verduidelijkingen.

Eenvoudiger opgaveformulier

De te verstrekken informatie is in het opgaveformulier met een derde verminderd, zodat de procedure eenvoudiger wordt. Vooral voor de kleine VvE’s is dit een praktische verbetering.

Splitsingen van voor 1972

Splitsingen die dateren van voor 1972 waarbij geen VvE bij de akte van splitsing is opgericht, worden voortaan voor de inschrijfplicht in het Handelsregister buiten beschouwing gelaten. Voor 1972 was oprichting van een VvE optioneel. Is hiervoor in de splitsingsakte destijds wel gekozen, dan is de vereniging ook inschrijvingsplichtig. Is later wel voor een vereniging gekozen, maar is deze niet bij notariële akte opgericht, dan is inschrijving wel mogelijk maar niet verplicht.
Het bestand van de KvK’s is inmiddels vrijwel helemaal hiervoor geschoond.

Geen sancties ‘op stel en sprong’

VvE’s die nog niet aan hun inschrijfverplichting hebben voldaan krijgen een herinnering. De VvE krijgt dus in redelijkheid de gelegenheid om alsnog aan de inschrijfplicht te voldoen. VvE’s hoeven niet bang te zijn dat op stel en sprong sancties worden opgelegd.

Betalingsplicht vanaf 2009

Het ministerie houdt vast aan het principe dat ongeacht het daadwerkelijke tijdstip van inschrijving inschrijvingskosten vanaf het jaar 2009 verschuldigd zijn.
Vereniging Eigen Huis had eerder gevraagd hiervan af te zien.

Evaluatie

De Handelsregisterwet zal in 2012 geëvalueerd worden. Vereniging Eigen Huis zal voorafgaand aan deze evaluatie een eigen onderzoek naar effectiviteit van de inschrijfplicht doen.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers