Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Vereniging Eigen Huis: politieke onzekerheid funest voor woningmarkt

Geplaatst op 07 jul 2010 , bijgewerkt 07 jul 2010, 22:00

Dringende oproep aan politieke partijen, provincies, gemeenten en woningcorporaties om woningmarkt in beweging te houden De woningmarkt wordt in ee...

Dringende oproep aan politieke partijen, provincies, gemeenten en woningcorporaties om woningmarkt in beweging te houden

De woningmarkt wordt in een verlammende wurggreep gehouden door de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek. De dynamiek op de woningmarkt zakt daardoor op alle fronten verder weg en er dreigt een enorme schade te ontstaan die ook vergaande gevolgen heeft voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid. Met de grootste dip van de crisis achter de rug, de lage rente, de verhoogde hypotheekgarantie en de soms fors lagere huizenprijzen zou de markt omhoog kunnen krabbelen. Met de twijfel die is gezaaid over de hypotheekrenteaftrek zet de Haagse politiek echter een rem op de bereidheid van burgers om een huis te kopen. “Deze onzekerheid is funest voor de woningmarkt” aldus Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. Uit eigen metingen van de vereniging blijkt dat het consumentenvertrouwen op de woningmarkt de laatste drie maanden – na een lange periode van licht herstel - aanzienlijk is teruggelopen.

Dringende oproep

Vereniging Eigen Huis doet daarom om een dringende oproep aan de politieke partijen, de provincies, de gemeenten en de woningcorporaties om maatregelen te nemen waaraan mensen vertrouwen kunnen ontlenen en die de woningmarkt zoveel mogelijk in beweging houden. Marlies Pernot: “Wat op dit moment zeker niet moet gebeuren, is dat plannen worden ontwikkeld of coalitieafspraken worden gemaakt die het vertrouwen in de woningmarkt verder ondermijnen. Dat geldt vooral voor fiscale maatregelen die rechtstreeks van invloed zijn op de maandelijkse woonlast en de waardeontwikkeling van woningen.”

Verlammende onzekerheid

Vereniging Eigen Huis prijst de initiatieven die tot op heden zijn genomen door overheden en marktpartijen om de woningmarkt te stimuleren en te ondersteunen. Het werk wordt echter teniet gedaan door de verlammende onzekerheid rond de aanpak van de hypotheekrenteaftrek en de onbegrijpelijke besluiten die de overheid heeft genomen om te stoppen met de koopsubsidie en de starterslening. De markt komt daardoor verder in mineur. In de nieuwbouw is het afblazen van projecten aan de orde van de dag, in de bestaande bouw daalt het aantal kooptransacties volgens de nieuwe NVM-cijfers zelfs tot onder het niveau van 2009 en in de financiële sector wordt men geconfronteerd met een sterke daling van het aantal afgesloten hypotheken en een dalende waarde van het onderpand van leningen.

Sleutelrol voor politieke partijen

Potentiële huizenkopers en eigenwoningbezitters moeten de zekerheid krijgen dat de hypotheekrenteaftrek in stand blijft zolang de markt en de economie een verandering niet kunnen hebben. Bij een eventuele toekomstige wijziging van de renteaftrek zal er voldoende zekerheid geboden moeten worden over de blijvende betaalbaarheid van woonlasten en het waardebehoud van woningen. Directeur Marlies Pernot wijst in dit verband op het voorstel van Vereniging Eigen Huis om een speciaal overlegorgaan van maatschappelijke partijen en de overheid in te richten (een Stichting van het Wonen) die de noodzakelijke veranderingen op de woningmarkt op een daadkrachtige en zorgvuldige manier kan voorbereiden. “Een besluit nu om de renteaftrek voorlopig met rust te laten, mag er niet opnieuw toe leiden dat de problemen van de woningmarkt onopgelost blijven. Politieke partijen moeten zich committeren aan hervorming van de woningmarkt waardoor deze beter gaat functioneren.”

Oproep aan gemeenten en woningcorporaties

Vereniging Eigen Huis vindt dat provincies, gemeenten en woningcorporaties een eigen verantwoordelijkheid hebben op het gebied van wonen en dat door deze instanties niet afgewacht mag worden op de besluitvorming in Den Haag.

Brief aan alle Nederlandse gemeenten

In een brief aan alle Nederlandse gemeenten vraagt Vereniging Eigen Huis de gemeenten maatregelen te treffen die de lokale woningmarkten zoveel mogelijk op gang houden, ook al staan bezuinigingen op stapel. De vereniging vraagt gemeenten onder andere om de grondprijzen voor woningbouw te verlagen naar een niveau dat past bij de huidige marktomstandigheden. Daardoor kunnen nieuwbouwwoningen goedkoper worden en wordt de koop voor de nieuwe eigenaar minder risicovol.

Brief aan de woningcorporaties

In een gezamenlijke brief met Aedes (de koeelorganisatie van woningcorporaties) en de Woonbond (de belangenorganisatie voor huurders) doet Vereniging Eigen Huis een oproep aan de woningcorporaties om zich extra in te spannen om starters op de woningmarkt aan een passende woning te helpen. Het actief aanbieden van bestaande koopconstructies, waarbij een tijdelijke korting wordt gecombineerd met een waardedeling en een terugkoopgarantie, kan voor huurders een belangrijke stimulans zijn om een woning te kopen.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Meer informatie

Brief aan alle Nederlandse gemeenten

Brief naar de woningcorporaties

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten. Bekijk het overzicht

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers