Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Dienstverleningsdocument hypotheekadviseurs in huidige vorm mislukt

Geplaatst op 13 jul 2010 , bijgewerkt 13 jul 2010, 22:00

De kwaliteit van de informatie die financiële tussenpersonen verstrekken over hun dienstverlening en beloning is nog steeds ver onder de maat. Het v...

De kwaliteit van de informatie die financiële tussenpersonen verstrekken over hun dienstverlening en beloning is nog steeds ver onder de maat. Het verplichte dienstverleningsdocument (dvd), waarin belangrijke consumenteninformatie staat die onafhankelijke hypotheekadviseurs vóór het afsluiten van een hypotheek of complexe verzekering aan klanten moeten overhandigen, is in zijn huidige vorm mislukt. Dit concludeert Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van een tweede onderzoek onder 24 onafhankelijke hypotheekadviseurs.

De informatie over diensten en vergoedingen is vaak onduidelijk en soms zelfs onbegrijpelijk opgeschreven. Omdat het document bovendien vormvrij is, is het voor de consument vrijwel onmogelijk om de prijs-kwaliteitverhouding van adviseurs fatsoenlijk met elkaar te vergelijken. Consumenten gebruiken het dienstverleningsdocument dan ook nauwelijks, aldus Vereniging Eigen Huis. De vereniging is daarom van mening dat er aangescherpte richtlijnen moeten komen voor de inhoud van het dienstverleningsdocument.

Consumenteninformatie schiet tekort

Tussenpersonen zijn vanaf 1 juli 2009 verplicht om klanten vooraf een dienstverleningsdocument te geven als zij adviseren of bemiddelen in complexe financiële producten of hypothecaire kredieten. Dit document moet de klant klip en klaar informeren over de aard en reikwijdte van de dienstverlening en de beloning die hier tegenover staat. Hoewel er ten opzichte van een soortgelijk onderzoek van vorig jaar enige vooruitgang kan worden vastgesteld, blijft de kwaliteit van het document onder de maat.

Geconstateerde tekortkomingen

Vereniging Eigen Huis constateert de volgende tekortkomingen in de onderzochte dienstverleningsdocumenten:

  • De verplichting voor tussenpersonen om hun beloning in euro’s te tonen wordt slechts door 38% van de onderzochte adviseurs opgevolgd. De meerderheid laat de provisie-inkomsten nog steeds zien als versluierend percentage van de hypotheek, in plaats van de voorgeschreven nominale bedragen.
  • Iedere tussenpersoon moet openheid geven over de provisies die hij ontvangt voor veelverkochte verzekeringen, zoals betalingsbeschermers en overlijdensrisicoverzekeringen. De helft van de onderzochte tussenpersonen vermeldt deze provisie-inkomsten echter niet, hoewel die vaak een fors deel uitmaken van de door de klant betaalde premie.
  • 71% van de onderzochte tussenpersonen maakt bij de beloning geen onderscheid tussen de eenmalige afsluitprovisie en de doorlopende provisie die hij jaarlijks gedurende de looptijd van de hypotheek of verzekering ontvangt.
  • In 79% van de gevallen geeft de tussenpersoon niet aan bij hoeveel geldverstrekkers de betreffende hypotheek kan worden ondergebracht.
  • In 30% van de onderzochte gevallen geeft de adviseur geen inzicht in het aantal uren dat hij met het hypotheekadvies bezig is.
  • In slechts 38% van de gevallen is het dienstverleningsdocument online beschikbaar. In alle andere gevallen moet de consument het document bij de adviseur ophalen.
  • In 25% van de gevallen worden de kosten van het afsluiten van een veelvoorkomende tweede hypotheek (voor bijvoorbeeld een verbouwing) niet vermeld.
  • De actieve nazorg van tussenpersonen blijft in vrijwel alle gevallen onbenoemd. Adviseurs blijven veelal steken in de mededeling dat klanten gedurende de looptijd contact kunnen opnemen als er vragen zijn. Wat er van de tussenpersonen zelf kan worden verwacht, en of en wanneer er kosten mee zijn gemoeid zijn, blijft onduidelijk. 

Lees hier de resultaten van het dienstverleningsdocument onderzoek

Bron: Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers