Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Stichting Verliespolis bereikt schikking over woekerpolissen Achmea

Geplaatst op 15 sep 2010 , bijgewerkt 15 sep 2010, 22:00

De Stichting Verliespolis heeft een akkoord bereikt met Achmea over een oplossing voor klanten met een woekerpolis. Achmea trekt op basis van de onde...

De Stichting Verliespolis heeft een akkoord bereikt met Achmea over een oplossing voor klanten met een woekerpolis. Achmea trekt op basis van de onderhandelingen met de Stichting Verliespolis nog eens € 65 miljoen uit om klanten te compenseren. Dit komt bovenop het bedrag van € 315 miljoen dat Achmea eerder al naar buiten bracht. De totale omvang van de compensatieregeling wordt daarmee € 380 miljoen. De Stichting Verliespolis is een initiatief van Vereniging Eigen Huis en de VEB. Beide organisaties zijn mede-ondertekenaar van het akkoord.

De compensatieregeling heeft betrekking op de beleggingsverzekeringen van Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis en hun rechtsvoorgangers en is in lijn met de schikkingsovereenkomsten die met de vijf andere grote verzekeraars zijn gesloten.

“Wij zijn zeer verheugd dat nu ook met Achmea, als laatste van de zes grote verzekeraars, een onderhandelingsresultaat is bereikt. Naast het compenseren van te hoge kosten, wil Achmea de komende jaren grote groepen klanten in fasen converteren naar nieuwe, goedkopere producten. Ook klanten die formeel geen woekerpolis hebben, profiteren dan. Bovendien zal Achmea de berekende compensatie op korte termijn in één keer toevoegen aan de polis. Tot slot is Achmea de eerste verzekeraar waarmee ook een regeling is afgesproken voor de zogenaamde hybride  verzekeringen. Dat is een combinatie van een beleggingsverzekering en een spaarproduct, waar binnen de klant kan wisselen tussen sparen en beleggen. Ook het spaargedeelte wordt gebonden aan een kostenmaximum”, aldus de Stichting Verliespolis.

Onderdeel van de schikking is tevens een coulanceregeling voor mensen in een schrijnende situatie. Daarvan is sprake indien door specifieke omstandigheden en productkenmerken onevenredige en onaanvaardbare financiële gevolgen ontstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met polissen met een waarde boven € 100.000,-, veelal bestemd voor aflossing van een hypotheek; om mensen met polissen waarbij de premie voor de overlijdensrisicoverzekering toeneemt, naarmate het opgebouwde (beleggings)kapitaal afneemt; beleggingsverzekeringen waarvan de premie tussentijds is aangepast; en mensen die de polis gedwongen hebben moeten afkopen.

De Stichting Verliespolis zal het bereikte onderhandelingsresultaat op korte termijn met een positief advies via een peiling voorleggen aan zijn deelnemers. Ook in deze regeling is bedongen dat aangeslotenen bij de Stichting die meedoen aan de peiling de aan de Stichting betaalde bijdrage terugkrijgen met een aanvullende vergoeding; in totaal € 50,-.

Voor de inhoud van akkoord verwijzen wij naar het persbericht van Achmea.

De Stichting Verliespolis, een initiatief van Vereniging Eigen Huis en de VEB, is de grootste belangenbehartiger voor consumenten met een beleggingsverzekering.

Bron: Stichting Verliespolis
Den Haag, 16 september

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.