Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Uitzending Kassa en reactie Stichting Verliespolis

Geplaatst op 01 nov 2010 , bijgewerkt 01 nov 2010, 11:56

Het televisieprogramma Kassa besteedt zaterdagavond 30 oktober aandacht aan de compensatieregelingen. Zij hebben ons laten weten dat zij op basis va...

Het televisieprogramma Kassa besteedt zaterdagavond 30 oktober aandacht aan de compensatieregelingen. Zij hebben ons laten weten dat zij op basis van een beperkt aantal individuele voorbeelden van mening zijn dat de compensatieregeling te mager is. In een schriftelijke reactie aan Kassa hebben wij laten weten dat de Stichting Verliespolis een collectieve belangenbehartiger is. Van de 6.5 miljoen polishouders hebben zich er ruim 100.000 bij de Stichting gemeld. Met deze achterban hebben wij onze nek uitgestoken om collectieve oplossingen te bereiken, voor alle polishouders, zonder dat zij daar zelf iets voor hebben hoeven doen en ook zonder dat zij aan de bereikte compensatieregelingen vastzitten. De actie die de Stichting voert heeft tot nu ruim 2,5 miljard euro opgeleverd voor de polishouders van zeven verzekeraars. In totaal zijn er meer dan 1000 verschillende soorten producten verkocht en zijn er zeer verschillende individuele situaties die bepalen of een klacht gerechtvaardigd is en welke compensatie daar dan tegenover zou moeten staan. Het resultaat dat tot nu toe voor het collectief is bereikt, vinden wij daarom zeer redelijk.

Maar de collectieve regeling is slechts het begin. Het is een stevig resultaat voor vele polishouders, zonder dat daar een langdurige en kostbare juridische procedure van misschien wel acht jaar met onzekere uitkomst nodig voor is geweest. Veel polishouders van wie de polis is afgelopen of dat binnenkort doet, kunnen automatisch een vergoeding ontvangen en hoeven daar niet over acht jaar aan te denken. Bovenop de collectieve regeling is er een speciale coulanceregeling die een uitstekende oplossing biedt voor polishouders die in een schrijnende financiële situatie zijn beland.

Verdere actie noodzakelijk

Bovenal wil de Stichting dat verzekeraars en tussenpersonen al hun klanten actiever gaan benaderen en snel en kosteloos verbeterde en goedkopere producten gaan aanbieden. Bij Achmea is het de Stichting al gelukt om daarover bindende afspraken te maken. Hierover leest u bovenstaand meer.

Naast de compensatieregeling die de verzekeraar betaalt voor te hoge kosten, ligt er volgens de Stichting een verantwoordelijkheid bij de tussenpersoon/adviseur indien er in het verleden verkeerde adviezen zijn gegeven, waardoor te dure en/of niet bij de klant passende beleggingsverzekeringen werden verkocht. Schade als gevolg van foute adviezen zijn namelijk uitdrukkelijk buiten het bereik van de gesloten akkoorden met de verzekeraars gehouden. Helaas is het vrijwel onmogelijk om foute adviezen collectief aan te pakken. Een polishouder die zich door zijn adviseur misleid voelt, zal derhalve zelf moeten beslissen of hij individueel juridische stappen wil nemen.

Tot slot kan de consument zelf, in samenspraak met een onafhankelijke financiële adviseur, eventueel aanpassingen in zijn polis doen die direct tot financieel voordeel leiden. Maar let goed op, wijzigingen kunnen ook heel goed juist extra kosten en nadeel met zich meebrengen.

Polishouder niet gebonden aan collectieve compensatieregeling

In de collectieve compensatieregelingen die de Stichting Verliespolis heeft bereikt en die breed worden gesteund, is heel bewust afgesproken dat polishouders niet aan die oplossing vast zitten. Indien een polishouder van mening is dat een juridische procedure in een individuele situatie een beter resultaat oplevert, dan ligt die weg altijd open. Het feit dat een polis duur is of dat de verzekeraar in moreel opzicht veel te verwijten valt, hoeft echter nog niet automatisch te betekenen dat een rechter oordeelt dat de klacht juridisch terecht is of dat een nog hogere compensatie moet worden toegekend. Dit zal erg afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden. Een polishouder zal dan moeten afwegen of de omvang van de polis en de eventueel hogere compensatie opwegen tegen de kosten, de tijdsduur en de onzekerheid van zo’n procedure.

De compensatieregeling in perspectief

Voor iedereen pakt de compensatieregeling anders uit en hebben andere overwegingen ten grondslag gelegen aan de koop van een beleggingsverzekering en de keuze van een dekking voor overlijdensrisico. De compensatie kan dan ook variëren tussen enkele tientjes tot vele duizenden euro’s. Een gemiddeld representatief voorbeeld bestaat eigenlijk niet. Daarnaast is het moeilijk om de cijfers op een juiste manier te interpreteren. Stel dat er gedurende een periode van 30 jaar in totaal 30% van kosten is ingehouden van de inleg, is dat dan excessief? De neiging is om “ja” te zeggen, 30% is ook heel veel. Wanneer we echter een vergelijking maken met alternatieven die de consument had en heeft om vermogen op te bouwen en te verzekeren dan ziet het beeld er ineens anders uit. Een consument die zelf belegt in een gemiddeld beleggingsfonds betaalt daarvoor circa 1% aan kosten per jaar, zonder dat er een (overlijdensrisico)verzekering of tussenpersoon aan te pas komt. Iedereen vindt dat zeer gebruikelijk. Over een periode van 30 jaar en uitgaande van een netto fondsrendement van 7% betekent dit dat er gedurende die periode in totaal 34% opgaat aan kosten. Wat de kosten in euro’s betekenen hangt vervolgens weer af van hoe goed of slecht de beleggingen het doen. Als de koersen stijgen en de consument meer rendement krijgt, verdient de verzekeraar of fondsbeheerder ook meer geld. Andersom is hetzelfde waar: lagere koersen leiden tot lagere inkomsten van beleggingsfondsen en verzekeraars. Producten moeten dus op de juiste manier met elkaar worden vergeleken: welke alternatieven zijn er en wat zijn de kosten daarvan? Vandaag de dag zijn er overigens natuurlijk veel goedkopere producten beschikbaar dan tien jaar geleden. Daarom roepen wij verzekeraars ook op om al hun klanten kosteloos te laten overstappen naar nieuwe verbeterde producten.  Tot slot kunnen kosten dus niet los worden gezien van rendementen en het eindkapitaal in de polis.

Dit alles hebben wij ook laten weten aan de redactie van Vara’s Kassa. De Stichting Verliespolis is en blijft kritisch. Wij zijn ervan overtuigd dat er al hele goede resultaten zijn bereikt en blijven ons inzetten voor meer. De collectieve regelingen bieden een redelijke en billijke oplossing voor vele polishouders. Wij zullen echter niet in de media de rol gaan spelen van verdediger voor de verzekeringssector, dat zijn wij namelijk niet. Wat we echter ook niet doen, is op basis van individuele situaties aan iedereen een grote worst voorhouden, die naar alle waarschijnlijkheid niet is waar te maken.

Meer informatie

RTL Nieuws reactie Rob Mulder

Tros Radar reactie Hans André de la Porte

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten. Bekijk het overzicht

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers