Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Reactie Vereniging Eigen Huis op uitzending TROS Radar over compensatie woekerpolissen op 20 december 2010

Geplaatst op 22 dec 2010 , bijgewerkt 22 dec 2010, 09:20

Het televisieprogramma TROS Radar heeft maandagavond 20 december aandacht besteed aan de compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen. Op basi...

Het televisieprogramma TROS Radar heeft maandagavond 20 december aandacht besteed aan de compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen. Op basis van een aantal selectieve voorbeelden wordt geconcludeerd dat de compensatieregeling te mager is. Deze regeling is onder andere door de inspanning van Stichting Verliespolis tot stand gekomen met als doel om collectieve oplossingen te bereiken, voor alle polishouders en zonder dat zij aan de bereikte compensatieregelingen vastzitten. De actie die Verliespolis voert heeft tot nu ruim 2,5 miljard euro opgeleverd voor de polishouders van zeven verzekeraars.

Maar de collectieve regeling is slechts het begin. Het is een resultaat voor vele polishouders, zonder dat daar een langdurige en kostbare juridische procedure met onzekere uitkomst nodig voor is geweest. Bovenop de collectieve regeling is er een speciale coulanceregeling die een oplossing biedt voor polishouders die in een schrijnende financiële situatie zijn beland. Indien een polishouder van mening is dat een juridische procedure in een individuele situatie een beter resultaat oplevert, dan ligt die weg altijd open.

Oproep aan banken en verzekeraars
De oproep van TROS Radar aan het adres van de verzekeraars en banken om te komen met goedkopere alternatieven sluit volledig aan bij de eerdere oproep van Verliespolis. Verliespolis en Vereniging Eigen Huis willen dat verzekeraars en tussenpersonen al hun klanten actiever gaan benaderen en snel en kosteloos verbeterde en goedkopere producten gaan aanbieden.

Het zonder meer beëindigen van de polis vinden wij riskant. Hiervoor is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de financiële en fiscale gevolgen van de beëindiging van de polis en eventuele alternatieven die beschikbaar zijn. De consument kan zelf, in samenspraak met een onafhankelijke financiële adviseur, eventueel aanpassingen in zijn polis doen die direct tot financieel voordeel leiden. Maar let goed op, wijzigingen kunnen ook heel goed juist extra kosten en nadeel met zich meebrengen.

De Stichting Verliespolis, een initiatief van Vereniging Eigen Huis en de VEB, is de grootste belangenbehartiger voor consumenten met een beleggingsverzekering.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers