Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Geef alle huiseigenaren een basis energielabel

Geplaatst op 15 mrt 2011 , bijgewerkt 15 mrt 2011, 16:00

Vereniging Eigen Huis vindt de door minister Donner voorgestelde straf om de verkoop te blokkeren van woningen zonder geldig energielabel buitenprop...

Vereniging Eigen Huis vindt de door minister Donner voorgestelde straf om de verkoop te blokkeren van woningen zonder geldig energielabel buitenproportioneel en volstrekt onnodig. De vereniging heeft de Tweede Kamer een alternatief voor de door de minister voorgestelde sanctie voorgelegd. Morgen vergadert de Tweede Kamer over de plannen van minister Donner.

Volgens Vereniging Eigen Huis kan op eenvoudige wijze aan iedere woning een kosteloos basislabel worden toegekend dat de minimum energieprestatie laat zien. Het basislabel kan worden gebaseerd op het bouwjaar van de betreffende woning. Hierdoor worden sancties op slag overbodig. Bovendien worden huiseigenaren die energiebesparende maatregelen hebben getroffen geprikkeld om een actueel label aan te vragen als zij hun huis voor een goede prijs willen verkopen.

Basislabel

Aan iedere woning kan volgens Vereniging Eigen Huis op basis van het bouwjaar een basislabel worden toegekend. Het basislabel geeft de minimale energiezuinigheid van de woning aan. Er wordt dan nog geen rekening gehouden met later aangebrachte verbeteringen zoals gevel- en dakisolatie, dubbel glas of een energiezuinige verwarmingsketel.

Omdat iedere woning een label krijgt is sanctionering niet meer nodig. Huiseigenaren die hun woning hebben verbeterd zullen bij verkoop juist gemotiveerd worden om het  basislabel te actualiseren. Zij kunnen zich hiermee onderscheiden van andere, minder energiezuinige woningen en een hogere verkoopprijs bedingen.

Daarbij draagt een basislabel bij aan het energiebewustzijn van de eigenwoningbezitter en is het een stimulans om de woning energiezuiniger te maken.

Verplichting

Sinds 2008 is de eigenaar van een woning verplicht om bij verkoop een energielabel te laten opstellen en te overhandigen aan de koper. Deze verplichting wordt door kwaliteitsproblemen bij de introductie van het label op grote schaal genegeerd. Volgens een Europese richtlijn moet in 2013 het label worden afgedwongen door het instellen van sancties.

Voorgestelde sanctie te zwaar

Het door de minister voorgestelde verbod op de verkoop van woningen zonder energielabel vindt Vereniging Eigen Huis een draconische maatregel die in geen verhouding staat tot het doel van het label, namelijk het energiebewustzijn bij huizenkopers te vergroten. Bovendien stagneert de woningmarkt nog verder als een hele verkoopketen verstoord wordt door het ontbreken van één label.

Vereniging Eigen Huis bepleit dat huiseigenaren zo veel mogelijk gestimuleerd moeten worden om tot energiebesparende maatregelen over te gaan. Een kwalitatief goed energielabel kan hiertoe een uitstekend hulpmiddel zijn.

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.