Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Krijgt uw VvE energiebelasting terug?

Geplaatst op 06 apr 2011 , bijgewerkt 06 apr 2011, 10:00

Heeft uw VvE recht op teruggave van de energiebelasting? Misschien wel. Is één van de volgende situaties op uw VvE van toepassing: 1. Er is ...

Heeft uw VvE recht op teruggave van de energiebelasting? Misschien wel. Is één van de volgende situaties op uw VvE van toepassing:

1. Er is sprake van meerdere aansluitingen in de gemeenschappelijke ruimte en één of meerdere onroerende zaak is hierop aangesloten;
2. Het appartementencomplex is aangeslagen voor het totale verbruik via de hoofdaansluiting;
3. Er is sprake van meerdere energieleveranciers;
4. Er wordt gebruik gemaakt van een blokverwarmingsinstallatie.

Dan kan uw VvE in aanmerking komen voor teruggave van de energiebelasting.

1. Er zijn meerdere aansluitingen van één leverancier: vraag de energieleverancier om het energieverbruik van de gemeenschappelijke ruimten bij elkaar op te tellen. De VvE kan wellicht in een lagere energiebelastingschijf terechtkomen, wat tot teruggave kan leiden.

2. Er zijn verschillende energieleveranciers voor het gebouw: hierbij gaat het om leveranciers van aardgas en elektriciteit voor de gemeenschappelijke ruimten. Vraag de Belastingdienst om te berekenen of uw VvE in aanmerking komt voor teruggave.

3. Het totale energieverbruik wordt via één hoofdmeter bepaald: de energieleverancier maakt geen verschil tussen het verbruik voor de woningen en de gemeenschappelijke ruimten, waardoor u op een andere manier wordt belast. U loopt misschien korting op energiebelasting mis. Met dit formulier verzoekt u de Belastingdienst om uit te zoeken of dat voor uw VvE het geval is.

4. Uw VvE heeft een blokverwarmingsinstallatie: bij een verbruik dat groter is dan 5.000m³, kunt u ook in aanmerking komen voor energiebelastingteruggave. Gebruik dit formulier om uw verzoek bij de Belastingdienst in te dienen.

Let op!
U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen. U moet het verzoek indienen binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft (meestal 12 maanden). Bij dit verzoek moet u ook de aankoopfacturen van de hoeveelheden geleverd aardgas en /of elektriciteit meesturen.

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.