Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

WOZ-waarde serviceflats moet omlaag

Geplaatst op 12 jul 2011 , bijgewerkt 12 jul 2011, 14:00

Vereniging Eigen Huis wil dat de overheid voor erfgenamen van serviceflats of -appartementen een uitzondering maakt in de WOZ-waardering. Door de ver...

Vereniging Eigen Huis wil dat de overheid voor erfgenamen van serviceflats of -appartementen een uitzondering maakt in de WOZ-waardering. Door de verplichte servicekosten is de marktwaarde van deze woningen namelijk veel lager dan de WOZ-waarde die aan de woningen wordt toegekend.

WOZ-waarde geen verkoopwaarde

Nabestaanden kunnen nu een serviceflat erven en vervolgens  geconfronteerd worden met een erfbelasting die is gebaseerd op een veel hogere WOZ-waarde dan bij vrije verkoop kan worden gerealiseerd. Een serviceflat levert in de markt, vanwege de verplichting tot het betalen van (relatief) hoge servicekosten, doorgaans veel minder op dan een vergelijkbare woning waarop deze verplichting niet rust.

Overheidsstandpunt herzien

Vereniging Eigen Huis heeft de Tweede Kamer en staatssecretaris Weekers van Financiën in een brief op 11 juli 2011 gevraagd het overheidsstandpunt inzake de waardering van serviceflats en -appartementen te herzien. Rob Mulder, directeur Strategie & Beleid: “Wij denken dat dit niet de bedoeling van de wetgever kan zijn.”

De brief ‘Waardering Serviceflats’, 11 juli 2011 (pdf)

Bezwaar indienen

Wij moedigen overigens aan dat eigenaren of erfgenamen van serviceflats bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking en/of de aanslag erfbelasting (voor erfgenamen). De Waarderingskamer (toezichthouder voor de uitvoering van de WOZ) heeft op 15 juli 2011 een advies uitgebracht en ook het ministerie van Financiën erkent de hoge WOZ-waarden bij serviceflats. De kans bestaat dat, op verzoek van Vereniging Eigen Huis en de Waarderingskamer, staatssecretaris Weekers een uitzondering zal maken voor de fiscale behandeling van serviceflats. 

Tegen de WOZ-beschikking

Het (pro forma) bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-waardebeschikking aan de gemeente zijn verstuurd. De meeste gemeenten versturen de WOZ-beschikkingen in de eerste maanden van het jaar. Erfgenamen moeten na het overlijden van de erflater een (nieuwe) WOZ-beschikking voor de serviceflat ontvangen. Als dit uitblijft, kunnen zij de gemeente hierom vragen.

Tegen de aanslag erfbelasting

Erfgenamen kunnen, naast hun bezwaar tegen de WOZ-beschikking bij de gemeente, binnen zes weken na dagtekening van de aanslag erfbelasting bij de Belastingdienst een (pro forma) bezwaarschrift indienen.

Inhoud bezwaarschrift

Wij helpen u graag bij het opstellen van uw bezwaarschrift.
Op onze website vindt u:

  • verschillende voorbeeldbrieven
  • juridische uitspraken die uw bezwaar ondersteunen en waarnaar u kunt verwijzen
  • een link naar individuele hulp bij het opstellen van een bezwaar (WOZ-specialisten)

Klik hier.

Verzoek in uw bezwaar ten slotte heel expliciet om het bezwaarschrift aan te houden tot de staatssecretaris een reactie heeft gegeven op de brief van Vereniging Eigen Huis en de Waarderingskamer.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden