Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Vereniging Eigen Huis: kooprecht voor huurders kan wel!

Geplaatst op 24 aug 2011 , bijgewerkt 24 aug 2011, 08:30

In de woonvisie van het Kabinet staat dat huurders van een corporatiewoning het recht moeten krijgen om die woning tegen een redelijke prijs te kope...

In de woonvisie van het Kabinet staat dat huurders van een corporatiewoning het recht moeten krijgen om die woning tegen een redelijke prijs te kopen (kooprecht). Oud hoogleraar Hugo Priemus noemt de invoering van een kooprecht in de Volkskrant van 17 augustus jl. een bizar en onhaalbaar plan. Vereniging Eigen Huis heeft een hele andere mening.

Priemus stelt in de Volkskrant dat het “juridisch onmogelijk is om bezit van een particuliere organisatie (woningcorporatie dus red) zonder een wettelijke grondslag en zonder een toereikende compensatie te onteigenen.” Vereniging Eigen Huis heeft op 22 augustus hierop gereageerd in dezelfde krant. Sophie Welschen, jurist bij Vereniging Eigen Huis, zegt in deze editie van de krant: "Dat woningen die in het bezit zijn van private organisaties niet zomaar door de staat kunnen worden onteigend, is juist: niet 'zomaar'. Wél als de overheid met de plannen in die richting een gerechtvaardigd algemeen belang nastreeft en het in te zetten middel proportioneel is, wat bijvoorbeeld kan inhouden dat de verhuurders schadeloos worden gesteld voor eventuele verliezen die zij door het overheidsbeleid zouden lijden."
 
Vereniging Eigen Huis erkent dat het invoeren van een kooprecht niet makkelijk zal zijn. Er moet nog goed nagedacht worden over de voorwaarden om een kooprecht niet alleen juridisch houdbaar te maken maar ook om te bereiken dat invoering daarvan verantwoord is en de gewenste positieve effecten heeft op de woningmarkt. De discussie hierover mag in ieder geval niet op voorhand gesmoord worden met de stelling dat het juridisch niet mogelijk zou zijn.

Lees ook de blog van Rob Mulder, directeur Strategie & Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis, over dit onderwerp.

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.