Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Steeds minder hypotheek voor tweeverdieners

Geplaatst op 29 sep 2011 , bijgewerkt 29 sep 2011, 13:15

Tweeverdieners komen er bekaaid af als zij een huis kopen. Een jong gezin met twee inkomens van € 20.000,- kan nu aanzienlijk minder lenen dan een g...

Tweeverdieners komen er bekaaid af als zij een huis kopen. Een jong gezin met twee inkomens van € 20.000,- kan nu aanzienlijk minder lenen dan een gezin met één kostwinner met een inkomen van € 40.000,-. Een aangepaste toetsing zou startende tweeverdieners helpen om op een verantwoorde manier toegang te krijgen tot de woningmarkt. Wij willen dat de overheid en banken dit op korte termijn mogelijk maken.

Jaarlijks wordt vastgesteld welk deel van het inkomen gezinnen mogen besteden aan hypotheeklasten: de zogenoemde woonquotes. Naarmate het inkomen toeneemt, mag op basis van deze normen een groter deel van het inkomen worden besteed aan hypotheeklasten. Bij tweeverdieners is het hoogste inkomen bepalend voor de maximale hypotheek, beide inkomens worden dus niet opgeteld. Het gezin met één inkomen van € 40.000,- mag nu 30,6% (€ 184.714,- bij 5,25% rekenrente) van het inkomen besteden aan hypotheeklasten. Tweeverdieners met beiden een inkomen van € 20.000,- mogen slechts 24,5% (€ 147.892,-) van het inkomen besteden aan hypotheeklasten. De vereniging vindt dit verschil onredelijk, vooral omdat de tweeverdieners netto per maand meer te besteden hebben dan de eenverdiener.

Scheefgetrokken situatie

De nieuwe woonquotes voor 2012 trekken de situatie nog verder scheef, reden voor ons om nu aan de bel te trekken. Het tweeverdienerschap is steeds gebruikelijker geworden. Ook als er kinderen komen, blijft de vrouw over het algemeen werken. In 2010 waren er 318.000 vrouwen die vanwege de zorg voor het gezin geen werk wilden van twaalf uur of meer per week. Dat is een forse afname ten opzichte van tien jaar eerder. In 2001 ging het nog om 755.000 vrouwen (bron: CBS, webmagazine 7 maart 2011).
Daarnaast wordt het tweeverdienerschap fiscaal steeds meer gestimuleerd. De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (de zogenoemde aanrechtsubsidie) wordt afgebouwd. Werken door de minstverdienende partner wordt gestimuleerd door een aantal heffingskortingen en toeslagen als de kinderopvangtoeslag.

Pas inkomenstoets aan

Het stugge hypotheekverstrekkingsbeleid van de overheid en de banken past dus allang niet meer bij de maatschappelijke realiteit. Nog deze week praten de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de normen voor hypotheekverstrekking aan starters. Wij verlangen van de AFM en NVB dat zij met passende maatregelen komen en de inkomenstoets van tweeverdieners aanpassen. Dan wordt rechtgedaan aan tweeverdieners en wordt het voor hen eindelijk gemakkelijker om toe te treden tot de woningmarkt.

Integrale visie op woningfinanciering

De beperkte hypotheekmogelijkheden voor gezinnen met twee inkomens is natuurlijk maar een enkel aspect van de bestaande, bredere problematiek met woningfinanciering in Nederland. Het is de hoogste tijd dat het stelsel van hypotheekverstrekking in ons land wordt aangepast aan de moderne tijd, met steeds meer tweeverdieners, zzp'ers, mensen met tijdelijke contracten en alleenstaanden. Vereniging Eigen Huis heeft daar uitgewerkte ideeën over en heeft de NVB inmiddels uitgenodigd om daarover serieus en constructief te komen praten.

Antwoorden minister Donner

NB 5 oktober 2011: Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft, mede namens minister De Jager van Financiën, antwoord gegegeven op vragen van Kamerleden Lucassen en Van Dijck (PVV) over het bericht dat tweeverdieners veel minder hypotheek krijgen. Donner: "Het Nibud heeft hiertoe in het verleden besloten omdat bij tweeverdieners een groot deel van de verdiencapaciteit van het huishouden wordt verbruikt. Bij eenverdieners heeft de partner over het algemeen immers nog de mogelijkheid om extra inkomen te verwerven. (...) Daarbij ben ik wel van mening dat de buffer in verhouding moet staan tot de risico’s. Over een verantwoorde verruiming op dit punt zijn wij momenteel in gesprek met het Waarborgfonds Eigen Woningen en het Nibud."

Lees het complete antwoord van Minister Donner

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten. Bekijk het overzicht

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers