Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Meer hypotheek voor tweeverdieners

Geplaatst op 07 nov 2011 , bijgewerkt 07 nov 2011, 15:50

Tweeverdieners met een laag inkomen kunnen vanaf volgend jaar tot € 30.000,- meer lenen voor de aankoop van een eigen woning. Dat is het gevolg van...

Tweeverdieners met een laag inkomen kunnen vanaf volgend jaar tot € 30.000,- meer lenen voor de aankoop van een eigen woning. Dat is het gevolg van nieuwe voorwaarden van de NHG. De nieuwe regels worden ook opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financiering en in 2012 dus ook echt toegepast door banken en verzekeraars.

De NHG heeft in haar nieuwe voorwaarden opgenomen dat tweeverdieners, naast het inkomen van de meestverdienende partner, het tweede inkomen voor een derde mogen meetellen bij de berekening van wat er maximaal mag worden geleend. Daardoor kunnen juist tweeverdieners met een lager inkomen per persoon straks fors meer lenen, tot maar liefst zo'n € 30.000,-, zie het Rekenvoorbeeld maximale hypotheek onderaan.

Belangrijke eerste stap

Vereniging Eigen Huis wil eigenlijk dat tweeverdieners samen net zoveel kunnen lenen als gezinnen met één kostwinner met hetzelfde inkomen. De vereniging vindt de NHG-maatregel desondanks toch een belangrijke stap in de goede richting, die de deur van een eigen huis openzet voor met name starters en mensen met lagere inkomens. 

Verantwoorde maatregel

Deze verruiming is bovendien een verantwoorde maatregel, betoogt Michel Ligtlee, beleidsadviseur Hypotheek & Financiën van Vereniging Eigen Huis: "Het is een hardnekkig fabeltje dat extra ruimte voor tweeverdieners onverantwoord zou zijn. Uit cijfers van het Nibud blijkt klip en klaar dat tweeverdieners niet meer risico betekenen voor hypotheekverstrekkers (banken en verzekeraars) dan eenverdieners met hetzelfde inkomen, integendeel. Het tweeverdienerschap is steeds gebruikelijker geworden en wordt fiscaal steeds meer gestimuleerd. Tweeverdieners hebben mede daardoor netto per maand meer te besteden dan de eenverdiener. Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat tweeverdieners met elk een bescheiden inkomen eerder in financiële problemen komen dan anderen."

Succesactie Vereniging Eigen Huis

De verruiming van de mogelijkheden voor tweeverdieners is een succes voor Vereniging Eigen Huis, die zich met name de laatste maanden heeft ingespannen voor hypothecaire emancipatie van tweeverdieners. Een nieuwsbericht eind september leidde tot Kamervragen, waarop minister Donner van Binnenlandse Zaken, mede namens minister De Jager van Financiën, begin oktober aangaf in gesprek te zijn met het Waarborgfonds Eigen Woningen en het Nibud over een verantwoorde verruiming. De nu genomen maatregel is het rechtstreekse gevolg van dat overleg.

Zie ook ons nieuwsbericht van 29 september 2011: Steeds minder hypotheek voor tweeverdieners

Rekenvoorbeeld maximale hypotheek

In bovenstaande tabel staan de maximale hypotheekbedragen die u kunt lenen onder de normen van de Nationale Hypotheek Garantie in de jaren 2011 en 2012.

In 2012 is onderscheid gemaakt tussen:

  • 2012* - alleen de aanpassing van de Nibud-woonquotes;
  • 2012** - waarbij de tweeverdiener óók een hogere woonquote krijgt omdat het tweede inkomen daarbij voor 1/3 bovenop het eerste inkomen wordt meegeteld.

Het valt op dat het verschil tussen de eenverdiener en de tweeverdieners met hetzelfde totaalinkomen veel kleiner is geworden. Dit effect treedt vooral bij de lagere inkomens op.

Woonquote: Het deel van het vaste bruto inkomen dat aan hypotheeklasten mag worden besteed. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld door het Nibud.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers