Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Vereniging Eigen Huis: Over de hypotheekrenteaftrek

Geplaatst op 19 jan 2012 , bijgewerkt 19 jan 2012, 17:30

Wat vindt Vereniging Eigen Huis van de hypotheekrenteaftrek? Wel of niet aanpakken? Huishoudens willen dat hun huis betaalbaar blijft en niet door ee...

Wat vindt Vereniging Eigen Huis van de hypotheekrenteaftrek? Wel of niet aanpakken? Huishoudens willen dat hun huis betaalbaar blijft en niet door een belastingmaatregel in waarde daalt. De vereniging neemt daarom een duidelijk standpunt in over de renteaftrek.

De hypotheekrenteaftrek staat ter discussie. De overheid moet bezuinigen en de kosten van de renteaftrek zouden in de toekomst onbetaalbaar worden. Daarnaast zou de renteaftrek leiden tot een te hoge nationale hypotheekschuld. Kosten en schuld vormen samen een bedreiging voor de financiële stabiliteit van ons land, zo wordt beweerd. Daarom pleiten sommige partijen en kopstukken uit de financiële wereld voor een afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Nu niet aankomen, maar geen taboe voor de toekomst

In de huidige marktsituatie is een losstaande ingreep in de hypotheekrenteaftrek voor de vereniging geen optie. Dit leidt tot hogere woonlasten voor de circa 3,8 miljoen huishoudens met een hypotheek. Er zullen daardoor meer huishoudens in de problemen komen. Een beperking van de renteaftrek leidt bovendien tot een verdere waardedaling van alle woningen. Opgebouwd vermogen verdampt en verkoopverliezen nemen toe. Dit heeft ernstige gevolgen voor de economie en daarmee ook voor de werkgelegenheid.

Een losstaande ingreep in de renteaftrek is bovendien een schijnbezuiniging. Het resultaat van een aftrekbeperking wordt teniet gedaan door lagere belastinginkomsten en hogere uitgaven voor sociale uitkeringen.

Wat ons betreft komt de renteaftrek alleen aan de orde in een hervormingsplan voor de gehele woningmarkt, die zowel voor kopers en huurders beter moet gaan functioneren. Alle aspecten moeten tegen het licht worden gehouden en zo nodig worden aangepakt. Van overdrachtsbelasting tot hypotheekrenteaftrek en van scheefwonen tot huurprijsregulering. Het woningaanbod past vaak niet bij wat mensen willen. Ook daar moet wat aan gedaan worden. De woningmarkt moet beter gaan functioneren voor iedereen waardoor ook het vertrouwen weer terugkomt.

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.