Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Beleid voor bewoning recreatiewoningen

Geplaatst op 30 jan 2012 , bijgewerkt 30 jan 2012, 15:48

Het beleid voor de bewoning van recreatiewoningen wordt overgelaten aan de gemeenten. Op voorstel minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Mi...

Het beleid voor de bewoning van recreatiewoningen wordt overgelaten aan de gemeenten. Op voorstel minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de ministerraad besloten het wetsvoorstel Vergunning onrechtmatige bewoning in te trekken.

Regels

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zal alle gemeenten dringend verzoeken regels vast te stellen zodat er duidelijkheid is voor betrokkenen over het lokale beleid voor de recreatiewoningen.
In het voorstel van wet dat het vorige kabinet had ingediend werden gemeenten verplicht een ontheffing te verlenen aan langdurig 'gedoogde' onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. De ontheffing zou gaan gelden voor mensen die uiterlijk op 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning waren getrokken en daar sindsdien onafgebroken hebben gewoond.

Voorwaarden

Minister Schultz van Haegen zal de Tweede Kamer en de Eerste Kamer informeren dat het kabinet heeft besloten heeft op het voorstel van de VNG in te gaan om de gemeenten aan te schrijven zelf de voorwaarden vast te leggen waaronder een vergunning wordt verleend voor bewoning van een recreatiewoning. De VNG maakt om de gemeenten daarbij te helpen voorbeeldregels en zal de voortgang bewaken. De VNG heeft met de minister afgesproken dat voor specifieke situaties gekeken wordt naar aparte oplossingen.

Duidelijkheid

Op basis van de afspraken met de VNG heeft het kabinet besloten dat het wetsvoorstelkan worden ingetrokken. Het doel van de wet, duidelijkheid scheppen aan de betrokken onrechtmatige bewoners van recreatiewoningen, wordt immers via het voorstel van de VNG zoveel mogelijk gerealiseerd. Bovendien sluit de aanpak beter aan bij huidige kabinetsbeleid waarbij verantwoordelijkheden voor het ruimtelijke domein meer bij gemeenten en provincie zijn gelegd.

(bron: Rijksoverheid)

 

 

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers