Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Meldpunt Bouwbesluit 2012

Geplaatst op 20 mrt 2012 , bijgewerkt 20 mrt 2012, 15:30

Vanaf 1 april gaat het nieuwe Bouwbesluit in werking. Maar inmiddels is er al wel een Meldpunt Bouwbesluit 2012. Dit meldpunt is ingericht om burgers...

Vanaf 1 april gaat het nieuwe Bouwbesluit in werking. Maar inmiddels is er al wel een Meldpunt Bouwbesluit 2012.

Dit meldpunt is ingericht om burgers, bedrijven en instellingen een loket te bieden waar onder meer onduidelijkheden, inconsistenties en andere technische en redactionele onvolkomenheden in het Bouwbesluit 2012 kunnen worden gemeld.

Onvolkomenheden

Het meldpunt behandelt geen vragen over de uitleg en de toepassing van de voorschriften. Hiervoor is de Helpdesk Bouwregelgeving. Op de website waar het meldpunt te vinden is, wordt ook een overzicht met reeds geconstateerde onvolkomenheden gepresenteerd. En ook de noodzakelijke reparaties van het Bouwbesluit 2012 zullen hierop worden geplaatst. Mocht het nodig zijn, wordt daarbij ook aangegeven hoe het beste met het betreffende voorschrift kan worden omgegaan tot het moment waarop de onvolkomenheid is gerepareerd.

Ingewikkeld

Vereniging Eigen Huis vindt het nieuwe Bouwbesluit over het algemeen nog erg ingewikkeld en voor meerdere manieren interpreteerbaar. Op onderdelen ziet zij nog diverse onvolkomenheden zoals het schrappen van de geluidsisolatie-eis tussen verblijfsruimten, de verschillende geluidsnormen voor de buitengevel en een regelbaarheid van de ventilatiecapaciteit die tot onvoldoende ventilatie leidt. Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij de vereniging: “Deze zaken vragen echt om verbetering.”

Ga naar het meldpunt

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.