Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

‘Vaste’ opslag variabele hypotheekrente toch omhoog

Geplaatst op 08 mei 2012 , bijgewerkt 08 mei 2012, 13:33

De variabele hypotheekrente voor klanten van ABN Amro en ING gaat omhoog. Opmerkelijk, want deze stijging komt door verhoging van de ‘vaste’ opslag. ...

De variabele hypotheekrente voor klanten van ABN Amro en ING gaat omhoog. Opmerkelijk, want deze stijging komt door verhoging van de ‘vaste’ opslag.

Variabele hypotheekrente bestaat uit een variabel en een vast deel. Het variabele deel is het Euribor-rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar geld leent. Daarbovenop komt het vaste deel, een vooraf vastgestelde opslag. ABN Amro en ING verhogen nu deze opslag, omdat zij naar eigen zeggen zelf ook meer moeten betalen om geld te lenen op de kapitaalmarkt. In de algemene voorwaarden is opgenomen dat banken de renteopslag die zij aan klanten berekenen tussentijds kunnen aanpassen. Er is geen maximum voor de hoogte van deze opslag. Alleen wanneer in de door u ondertekende offerte is opgenomen dat u tijdens de gehele looptijd van de hypotheek een vaste opslag betaalt, kan de bank die opslag niet tussentijds verhogen.

Klacht bij de NMa

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 zijn de marges die banken aan hun klanten doorberekenen sterk gestegen. In 2010 was dit voor Vereniging Eigen Huis aanleiding een klacht in te dienen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). In mei 2011 presenteerde de NMa haar bevindingen maar de toezichthouder zag geen reden in te grijpen.

Opslag in hoger beroep

Eerder hebben diverse geldverstrekkers de opslag verhoogd. Hierover zijn ook al diverse rechtszaken gevoerd, met sterk wisselende resultaten. In 2008 besteedde Vereniging Eigen Huis al aandacht aan de verhoging die geldverstrekker Obvion aan haar klanten doorberekende. Helaas is deze verhoging van de renteopslag niet teruggedraaid. Op dit moment is Eigen Huis betrokken bij een zaak in hoger beroep over deze kwestie.

Wat kunt u doen?

Heeft u een variabele rente met een vaste opslag?

  • Niet altijd zijn er dan voldoende juridische gronden om bezwaar te maken. Lees daarom goed wat er in uw hypotheekofferte en in de algemene voorwaarden staat over de renteopslag.
  • Ga in bezwaar als u van mening bent dat de verhoging in strijd is met de offerte of de algemene voorwaarden.
  • Verwacht u financiële problemen door de opslagverhoging? Meld dit dan bij uw bank.
  • Bent u het niet eens met het antwoord van de bank? Dien dan een klacht in bij een geschillencommissie (bijvoorbeeld het Kifid) of leg de zaak voor aan een rechter.

Meer informatie

Persbericht 30 mei 2011: Blijvende aandacht hypotheekmarges noodzakelijk

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.