Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Reactie modernisering Wet WOZ

Geplaatst op 15 mei 2012 , bijgewerkt 15 mei 2012, 11:16

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) wordt gemoderniseerd. Tot 15 mei 2012 was het mogelijk online te reageren op het concept-wetsvoorstel. ...

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) wordt gemoderniseerd. Tot 15 mei 2012 was het mogelijk online te reageren op het concept-wetsvoorstel. Reacties worden meegenomen bij de uiteindelijke beslissing.

Vereniging Eigen Huis heeft op twee punten gereageerd:

  1. Verruiming openbaarheid WOZ-waarde
  2. Informele afhandeling bezwaren

Verruiming openbaarheid WOZ-waarde

Vereniging Eigen Huis vindt het goed als woningeigenaren straks zonder motivatie de WOZ-waarden kunnen opvragen die zij nodig hebben bij een eventueel bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Zo geeft de overheid meer inzicht in de totstandkoming van een WOZ-waarde. 

Informele afhandeling bezwaren

Er wordt voorgesteld om op informele wijze bezwaren af te handelen: eerst een herzieningsverzoek, dan pas een bezwaar. Burgers kunnen tegen de WOZ-waarde ageren zonder dat dit een bezwaarschrift is. De uitspraak is voor bezwaar vatbaar. De vereniging zet hier vraagtekens bij: een belanghebbende moet soms twee keer zijn grieven richten aan dezelfde instantie voordat het geschil aan de rechter wordt voorgelegd.

Meer weten? Lees de uitgebreide brief van Vereniging Eigen Huis als reactie op het concept-wetsvoorstel.

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiĆ«le gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.