Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Versoepeling regels dakkapelvergunning

Geplaatst op 11 jun 2012 , bijgewerkt 11 jun 2012, 12:23

Als huizenbezitters een dakkapel willen bouwen waarvoor een vergunning vereist is, kan de vergunningsaanvraag worden afgewezen wanneer de te bouwen ...

Als huizenbezitters een dakkapel willen bouwen waarvoor een vergunning vereist is, kan de vergunningsaanvraag worden afgewezen wanneer de te bouwen dakkapel niet voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. De aanvrager van de vergunning moet zelf de benodigde documenten aanleveren voor toetsing aan het Bouwbesluit en dat zorgt voor veel administratieve rompslomp. Minister Schultz van Infrastructuur heeft voorgesteld in 7 gemeenten een proef te gaan doen met versoepeling van deze eis.

Geen toetsing aan Bouwbesluit

De proef houdt in dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vergunningsplichtige dakkapel niet zal worden getoetst aan het Bouwbesluit, zodat ook niet alle voor die toetsing benodigde documenten behoeven te worden ingediend.
Dat betekent overigens niet dat de te bouwen dakkapel niet aan het Bouwbesluit behoeft te voldoen, maar alleen dat dit niet vooraf bij de vergunningsaanvraag al zal worden getoetst.

Het voorstel is door de minister gedaan in het kader van de Crisis- en herstelwet en het is nog niet in werking getreden. De verwachting is dat dat in oktober 2012 zal gebeuren. Vanaf de datum van inwerkingtreding zal de versoepelde regelgeving voor de duur van 5 jaar gelden in de gemeenten Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Schijndel en Zoetermeer.
De proef betreft niet alleen dakkapellen, maar onder andere ook vergunningsplichtige dakramen, zonnepanelen, erfafscheidingen etcetera.

Betutteling

Het aanleveren van waslijsten met gegevens voor de beoordeling van de bouwaanvraag kan volgens Steven Wayenberg, beleidsadviseur bij de Vereniging Eigen Huis, irritaties opleveren. Daarom juicht de vereniging het toe dat er een start wordt gemaakt met versoepeling van de regels op dit punt. Maar tegelijkertijd waarschuwt zij ervoor dat niet moet worden doorgeslagen in het vergunningsvrij bouwen. Wayenberg: "Het merendeel van onze achterban vindt het toch positief dat er enige vorm van overheidstoezicht is op verbouwingen, zolang het maar niet doorslaat in betutteling."

Spreekuren

Naast het hierboven genoemde initiatief valt er volgens Wayenberg ook nog winst te behalen met zogenaamde loketvergunningen die snel en goedkoop kunnen worden afgegeven. "En gemeentelijke spreekuren waarbij eerst vrijblijvend samen met de eigen woningbezitter wordt bekeken wat er allemaal wel mogelijk is, in plaats van dat wordt gestart met een formeel vergunningstraject om vervolgens te horen te krijgen dat het niet mogelijk is."

Lees meer over bouwen en vergunningen

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiĆ«le gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.