Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Rechter bestraft overkreditering

Geplaatst op 13 okt 2013 , bijgewerkt 13 okt 2013, 22:00

Kredietverstrekker Afab moet een consument een flinke schadevergoeding betalen wegens overkreditering. Dit bepaalde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarde...

Kredietverstrekker Afab moet een consument een flinke schadevergoeding betalen wegens overkreditering. Dit bepaalde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak van 17 september, na hoger beroep.

De uitspraak betreft een in 2007 verstrekt consumptief krediet van € 25.000 voor een dakreparatie. Daarvan betrof € 16.500 de herfinanciering van een bestaand krediet. De rechter oordeelde dat Afab de aanvullende € 8.500 niet had mogen verstrekken, omdat de kredietverstrekker onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de werkelijke financiële lasten van het lopend krediet. Afab heeft de zorgplicht niet goed opgepakt, onder meer door te weinig rekening te houden met een op korte termijn voorzienbare forse stijging van de rentelasten.

In het vonnis stelt de rechter dat Afab alle betaalde en nog te betalen rentetermijnen van de lening van € 8.500 moet betalen. Bovendien moet Afab alle proceskosten vergoeden. Niet eerder koos het Hof zo duidelijk de kant van de consument in een zaak van overkreditering.

Hypotheken

Het wettelijk verbod op overkreditering geldt ook voor hypotheken. Dit verbod is vastgelegd in artikel 4:34 lid 2 van de Wet Financieel Toezicht (Wft).

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) staat toe dat banken in uitzonderingsgevallen een krediet boven de norm verschaffen, mits zij goed kunnen onderbouwen waarom het krediet toch verantwoord is. Dit wordt de ‘explain-mogelijkheid’ genoemd.

Uit diverse onderzoeken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat in de jaren tot en met 2008 zeer regelmatig te hoge hypotheken zijn verstrekt. Vereniging Eigen Huis bestudeert momenteel in hoeverre deze nieuwe uitspraak gevolgen heeft voor hypotheken die in die periode zijn verstrekt.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers