Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Bouwend Nederland royeert lid

Geplaatst op 28 jan 2013 , bijgewerkt 28 jan 2013, 10:38

De commissie Gedragscode heeft een lid van Bouwend Nederland geroyeerd. Het is de eerste keer dat een bedrijf vanwege het overtreden van de gedragsco...

De commissie Gedragscode heeft een lid van Bouwend Nederland geroyeerd. Het is de eerste keer dat een bedrijf vanwege het overtreden van de gedragscode uit Bouwend Nederland is gezet.

Het gaat om bouwbedrijf Schijf Bouw B.V. uit Woudenberg. Volgens de commissie Gedragscode van Bouwend Nederland doet het bedrijf scherpe aanbiedingen en brengt het snel na het accepteren van de offerte de hele aanneemsom in rekening. Op het moment dat het geld binnen is, zouden de werkzaamheden van het bouwbedrijf stagneren. Daarnaast geeft de schriftelijke en mondelinge communicatie van het bedrijf geen blijk van een professionele houding.

Goede beeldvorming

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Zij stelt dat deze bedrijven gebaat zijn bij het waarborgen van een goede beeldvorming. Zo verwacht Bouwend Nederland van een lid dat het handelt overeenkomstig algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen over normen en waarden.  Ook moet een bedrijf  niets doen en alles nalaten wat de beeldvorming van de sectoren bouw en infra negatief kan beïnvloeden. Hiervoor zijn duidelijke spelregels nodig.

Overtredingen

Die spelregels heeft Bouwend Nederland vastgelegd in een gedragscode. Mogelijke overtredingen van deze gedragscode worden beoordeeld door een onafhankelijke Commissie. Daarin hebben onder meer rechters, advocaten, oud aannemers en oud opdrachtgevers zitting.

Gevaar

Directeur Dick Schijf van Schijf Bouw betreurt de conclusie van Bouwend Nederland. Hij maakt zich zorgen over de continuering van zijn bedrijf.  

Kijk hier voor de gedragscode voor de leden van Bouwend Nederland

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.