Actueel

Vereniging Eigen Huis houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. We publiceren regelmatig nieuwsberichten.

Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht.
Berichten ouder dan een maand vindt u terug in ons nieuwsarchief.

Naar het nieuwsoverzicht

 

Veel huren omhoog

Geplaatst op 05 mrt 2013 , bijgewerkt 05 mrt 2013, 12:21

Ruim driekwart van de woningcorporaties gaat inkomensafhankelijke huurverhogingen doorvoeren om zelf financieel gezond te blijven. Dit blijkt ui...

Ruim driekwart van de woningcorporaties gaat inkomensafhankelijke huurverhogingen doorvoeren om zelf financieel gezond te blijven. Dit blijkt uit een rondgang van de NOS langs 220 corporaties die samen ruim anderhalf miljoen huurwoningen beheren.

Afhankelijk van het inkomen stijgen de huren met 4% tot 6,5%. Voorheen liep de jaarlijkse huurverhoging ongeveer gelijk aan de inflatie (1,5% tot 2,5%). De huurverhogingen zijn ook een wens van minister Blok van Wonen. De minister wil hiermee scheefhuurders verleiden een duurdere huurwoning of koopwoning te zoeken.

Verhuurdersheffing

De  meeste corporaties geven aan de extra inkomsten uit de huurverhogingen goed te kunnen gebruiken. De corporaties moeten volgens het woonakkoord een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro aan het Rijk betalen.

Bijna 10% van de corporaties voert de inkomensafhankelijke huurverhogingen niet door. Zij denken dat de baten niet tegen de kosten opwegen en veel administratieve last betekent. Daarnaast vinden zij dat de kwaliteit van de huurwoning en niet het inkomen van de huurder de huurprijs bepalen. 

Actuele onderwerpen

Wat verandert er voor u in 2017?

De Miljoenennota is weer besproken. Wij maken voor u de balans op. Welke maatregelen van het kabinet raken u als huiseigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen in 2017? 

Gaswinning Groningen

Ongeveer 150.000 huiseigenaren in Groningen verkeren in onzekerheid, doordat zij schade aan hun huis hebben als gevolg van de gaswinning. Die laten wij niet in de kou staan.

Woekerpolis

Wat is een woekerpolis? Hoe weet u of u een woekerpolis heeft? En wat moet in dat geval doen? Vereniging Eigen Huis zet de informatie voor u op een rij.

Vereniging Eigen Huis in de media

Vereniging Eigen Huis in de media

Regelmatig is Vereniging Eigen Huis in de media te zien: op televisie, radio of in nieuwsberichten.

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Bent u journalist en heeft u een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling.