Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Schenken vanwege eigen bijdrage AWBZ

Geplaatst op 20 mrt 2013 , bijgewerkt 20 mrt 2013, 13:58

Er komen de laatste tijd veel vragen binnen bij Vereniging Eigen Huis over schenken. Mensen willen zo hun vermogen verlagen.  Dit heeft te make...

Er komen de laatste tijd veel vragen binnen bij Vereniging Eigen Huis over schenken. Mensen willen zo hun vermogen verlagen.  Dit heeft te maken met een wijziging in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Mensen die in een verzorgings- of verplegingshuis wonen of thuiszorg afnemen, betalen een eigen bijdrage. Om de hoogte van de bijdrage in 2013 te berekenen, wordt onder andere gekeken naar het gezamenlijk inkomen van partners en een percentage van hun vermogen in 2011. Sinds begin dit jaar telt voor de berekening van de eigen bijdrage geen 4% van het vermogen mee, maar 12%. De maximale eigen bijdrage ligt op € 2.189,20 per maand.

Vermogen

Leden van Vereniging Eigen huis bellen met twee vragen: wat valt er onder het vermogen en hoe kan ik het vermogen fiscaal voordelig schenken aan mijn kinderen om mijn vermogen en dus de eigen bijdrage te verlagen? Onder het vermogen wordt in dit geval verstaan het vermogen dat in box 3 valt, zoals spaargeld, en waarover vermogensrendementsheffing betaald moet worden. Er is een belastingvrijstelling van € 20.785 (2011) per persoon. Voor gepensioneerden met een laag inkomen kan de vrijstelling oplopen tot maximaal € 48301 (2011). Voor de berekening van de eigen bijdrage van 2013 wordt uitgegaan van het inkomen van twee jaar geleden, dus het inkomen in 2011 met de toen van toepassing zijnde vrijstellingen.

Eigen huis in box 1

Voor de duidelijkheid: een woning die niet in box 3 valt, telt dus niet mee voor de berekening van de eigen bijdrage. Dit is het geval wanneer de woning in eigendom is en wordt bewoond als hoofdverblijf. Als één huiseigenaar de woning verlaat, naar een verzorgings- of verpleeghuis gaat en de andere partner in de eigen woning achterblijft, dan wordt het aandeel van de vertrekkende partner nog 2 jaar na het verlaten van de woning als een eigen woning gezien die in box 1 valt. Dan telt het huis dus nog niet mee tot het box 3 vermogen. Mocht de woning leeg te koop staan, dan is die termijn nog langer. Namelijk het jaar van leeg te koop zetten plus de daaropvolgende 2 jaar. Tijdelijk is die termijn nog met een jaar verlengd.

Vermogen wegschenken

Mensen die onder de AWBZ vallen en hun vermogen willen verlagen, zouden geld kunnen schenken aan hun kind(eren). Dat kan gaan om spaargeld of om bijvoorbeeld een eigen woning die in box 3 valt omdat deze al lang leeg te koop staat. Dat kan door een zogenoemde schenking op papier. Dat laatste heeft wel een aantal nadelen. Zo bent u verplicht om jaarlijks rente te betalen over het bedrag van de schenking dat u terug leent. 

Lees meer over schenken en schenken op papier

Lees meer over de AWBZ en de berekening van de eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ instelling


Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers