Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Verzachtende maatregelen eigen bijdrage AWBZ

Geplaatst op 05 apr 2013 , bijgewerkt 05 apr 2013, 13:39

Er worden enkele verzachtende maatregelen genomen voor mensen die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Welk vermogen meetelt ...

Er worden enkele verzachtende maatregelen genomen voor mensen die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Welk vermogen meetelt voor de eigen bijdrage en op welk moment de hogere bijdrage betaald moet worden, wordt in enkele situaties aangepast.

Mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen of thuiszorg afnemen en onder de AWBZ vallen, betalen een eigen bijdrage. Sinds begin dit jaar moeten mensen met meer vermogen een beduidend hogere bijdrage betalen. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) op 4 april aangekondigd enkele verzachtende maatregelen te nemen.

Vermogen

Om de hoogte van de bijdrage in 2013 te berekenen, wordt onder andere gekeken naar het gezamenlijk inkomen van partners en een percentage van hun vermogen in 2011. Sinds begin dit jaar telt voor de berekening van de eigen bijdrage geen 4% van het vermogen mee, maar 12%. De maximale eigen bijdrage ligt op € 2.189,20 per maand.

Huis in verkoop

Een verzachtende maatregel die de staatssecretaris wil invoeren, geldt voor huiseigenaren die een leeg te koop staande woning hebben die niet meer in box 1 valt. Deze huiseigenaren met een woning in box 3 krijgen uitstel van betaling voor dat deel van de eigen bijdrage dat betaald zou moeten worden vanwege het geld dat in de stenen zit. Zij kunnen immers op dat moment nog niet over dit vermogen beschikken. De verzachtende maatregel is bedoeld voor mensen die hun huis al een vrij lange tijd leeg te koop hebben staan. Zij hoeven de hogere eigen bijdrage pas later te betalen, namelijk nadat de woning verkocht is. Het betalingsuitstel geldt echter voor maximaal 4 jaar.

Verhuisregeling

Een woning die leeg te koop staat valt in eerste instantie nog in box 1, vanaf het moment dat de woning leeg te koop staat tot en met de twee (tijdelijk drie) daaropvolgende kalenderjaren. Dit is de zogenoemde verhuisregeling. Daarna komt de leeg te koop staande woning in box 3. Vanaf dat moment telt de woning mee voor het vermogen. Het is mede afhankelijk van dit vermogen hoeveel eigen bijdrage iemand betaalt voor de AWBZ.

Smartengeld

De staatssecretaris heeft gezegd nog enkele andere verzachtende maatregelen te nemen. Zo zal het persoonsgebonden budget niet meer meetellen als vermogen voor de bepaling van de eigen bijdrage, mits de administratieve lasten van deze maatregel niet te hoog zijn. Ook komt er waarschijnlijk een vrijstelling voor smartengeld.

Lees meer over de verhuisregeling (pdf)

Lees het nieuwsbericht Schenken vanwege eigen bijdrage AWBZ

 

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers